การทำวิจัยบทที่ 4

ปัญหาในการทำวิจัยบทที่ 4

ในการทำวิจัยบทที่ 4 ปัญหาที่สำคัญคือ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยหรือผู้ตอบแบบสอบถามไม่ส่งแบบสอบถามคืนให้แก่ผู้วิจัยทำให้ผู้วิจัยไม่สามารถแปรผลข้อมูลได้ การทำบทที่ 4 จึงล่าช้า ส่งผลให้การวิจัยไม่คืบหน้าทั้งๆที่ผู้วิจัยได้ขอความกรุณาแก่ผู้ตอบแบบสอบถามให้กรุณาส่งแบบสอบถามกลับคืนแก่ผู้ทำการวิจัย ดังนั้นวิธีแก้ไขที่เหมาะสมควรทำเช่นไร ใครสามารถให้ข้อเสนอแนะที่ดีได้ กรุณาตอบด้วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานวิจัยความเห็น (0)

คำสำคัญ (Tags)

#uncategorized

หมายเลขบันทึก

11315

เขียน

04 Jan 2006 @ 14:18
()

แก้ไข

22 Jun 2012 @ 23:58
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก