เรื่องเล่าจากออสเตรเลีย (32.9)

Curriculum of General Practice ของออสเตรเลีย

         ประมาณ 4 ทุ่มครึ่ง ก็เดินทางกลับบ้านพัก มีการเอารูปทั้งหมดที่ถ่ายในทุกกล้องมารวมกันไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์โดยผมรับอาสาที่จะบันทึกลงแผนซีดีแจกให้กับทุกคน หลังจากกลับเมืองไทยแล้ว พร้อมทั้งพวกเราก็ได้มอบการ์ดแสดงความขอบคุณอาจารย์ประวิทย์ที่ได้ช่วยเหลืออำนวยความสะดวกในการศึกษาดูงานครั้งนี้ด้วย และก็แยกย้ายกันเข้าที่พักเพื่อจัดกระเป๋าเก็บเสื้อผ้าเตรียมเดินทางกลับในวันพรุ่งนี้กว่าจะได้นอนก็เที่ยงครึ่งพอดี ก่อนนอก็ตั้งใจว่าถ้ากลับไปเมืองไทยแล้วจะทำ 4 E คือ English, Exercise, Education และ Early awakening

          การปฐมนิเทศหลักสูตรการเรียนการสอนแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปจะนำเสนอตามกรอบการจัดทำหลักสูตร(Curriculum) การฝึกอบรมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป ซึ่งกำหนดหลักสูตรออกเป็น 3 หมวดสำคัญ ที่แพทย์จะต้องเรียนรู้และมีทักษะ คือ

  1. Domain of GP หลักทางเวชปฏิบัติทั่วไป

-          ทักษะในการสื่อสารและการสร้างสัมพันธภาพกับผู้ป่วย

-          มุ่งเน้นสุขภาพของกลุ่มประชากรที่รับผิดชอบตามบริบทของGP

-          ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะทางวิชาชีพได้

-          บทบาทของความเป็นมืออาชีพและจรรยาบรรณ

-          มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและองค์การ

    2. Patient presentations กลุ่มอาการที่สำคัญของผู้ป่วย

-          กลุ่มอาการที่พบบ่อย

-          กลุ่มอาการที่ต้องการทักษะพิเศษในการดูแล

-          ปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญ

-          กลุ่มอาการที่มีความแตกต่างกันไปในแต่ละกลุ่มประชากร

-          ปัญหาสุขภาพที่เป็นอัตราป่วยและตาย

    3. National Health Priority ปัญหาที่สำคัญในระดับชาติ

-          โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด

-          การป้องกันโรคมะเร็ง

-          การป้องกันและควบคุมการบาดเจ็บ

-          สุขภาพจิต

-          เบาหวานชนิดไม่พึ่งอินสุลิน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน PracticalKMความเห็น (0)