เรื่องเล่าจากออสเตรเลีย (32.10)

Communication skill and the patient-doctor relationship
           ผมจะขอนำเสนอขยายความในส่วนที่ 1 คือ Domain หรือหลัก(ขอบเขตของความรู้)ของแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป ซึ่งเป็น Essential Knowledge and Skill

            ความรู้ ทักษะและทัศนคติที่จำเป็นสำหรับการเป็นแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป จะอยู่ภายใต้หลักสำคัญทางเวชปฏิบัติทั่วไปหรือDomains of General practice ซึ่งแพทย์ผู้เรียนสามารถใช้เป็นแนวทางในการแลกเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาผู้ป่วยกับผู้สอนหรือแพทย์พี่เลี้ยง และช่วยสร้างความมั่นใจว่าการให้คำปรึกษานั้นครอบคลุมหรือปิดช่องว่างของการเรียนรู้ได้ ประกอบด้วย 5 Domains คือ

Domain 1 : Communication skill and the patient-doctor relationship

                การมีทักษะการสื่อสารที่ดีทำให้แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปสร้างสัมพันธภาพกับผู้ป่วยได้ดีทำให้สามารถเข้าใจทั้งความเจ็บป่วยและปัญหาจากความเจ็บป่วยที่ผู้ป่วยประสบอยู่และสามารถแก้ปัญหาความเจ็บป่วยและปัญหาจากความเจ็บป่วยให้ผู้ป่วยได้ แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป ควรจะ

 1. ทำให้เกิดความรู้สึกที่ดีและใส่ใจในความรู้สึกของผู้ป่วย
 2. พัฒนาทักษะการฟังที่ดีและทักษะการใช้ท่าทางอย่างเหมาะสมต่อผู้ป่วย
 3. ใช้รูปแบบการสื่อสารทั้งวัจภาษาและอวัจนาษาอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ที่แตกต่างกันเช่นสภาวะของอารมณ์,สภาวะของสุขภาพ,ระดับของสติปัญญาหรือภูมิหลังทางวัฒนธรรม
 4. พยายามดึงเอาประเด็นสำคัญออกมาจากผู้ป่วยให้ได้ทั้งปัญหาและสิ่งที่เขาห่วงกังวล
 5. ทำให้คนไข้เกิดความเชื่อมั่น ศรัทธาและสนับสุนอย่างเหมาะสม
 6. ใช้ภาษาทางกายและสัมผัสผู้ป่วยด้วยการกระทำอย่างเหมาะสมเพื่อสร้างความเชื่อใจในสัมพันธภาพเพื่อการรักษา
 7. ค้นหาสิ่งสนับสนุนที่พบบ่อยเกี่ยวกับปัญหาและความคาดหวังจากผู้ป่วย
 8. จัดการแผนการรักษาอย่างเหมาะสมและยอมรับนับถือหน้าที่และข้อจำกัดของผู้ป่วยและครอบครัว
 9. สื่อสารอย่างเหมาะสมกับคนอื่นๆอย่างมีนัยสำคัญเช่นสามีหรือภรรยาหรือครอบครัว
 10. รู้จักหาโอกาสในการส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษาและกระตุ้นให้ผู้ป่วยเพิ่มศักยภาพในการดูแลตนเอง
 11. สร้างความมั่นใจว่าผู้ป่วยเข้าใจปัญหา การดูแลรักษาและการติดตามผล(เป็นหน้าที่ที่ทำอย่างครอบคลุมเป็นSafety netting)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน PracticalKM

คำสำคัญ (Tags)#kmกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

หมายเลขบันทึก: 11309, เขียน: 04 Jan 2006 @ 13:40 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 14:17 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)