เรื่องเล่าจากออสเตรเลีย (32.8)

ระบบการเรียนแพทย์ของออสเตรเลียและไทย

           ได้คุยกับหมอVallerie ทราบว่าตอนเป็นแพทย์ฝึกหัดที่ซิดนีย์ใช้เวลา 3 ปี เมื่อนำเอาประสบการณ์มารวมแล้วทำให้เหลือเวลาฝึกGPอีกแค่ 2 ปีและปีหน้าก็จะได้ป้ายGPแล้ว เธอมากับแฟนหนุ่มที่เป็นนักIT และวางแผนว่าจะแต่งงานกันในปีหน้า   เมื่อได้คุยกับแพทย์หลายๆคนก็พอจะสรุปได้ว่ากว่าแพทย์ของเขาจะได้ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่สามารถเปิดคลินิกได้อย่างอิสระนั้นต้องเรียนถึง 10 ปี โดย

           ปี 1-5 เป็นนักศึกษาแพทย์ (Medical Student) ซึ่งพบว่ามีการเปิดกว้างให้ปริญญาตรีสาขาอื่นเป็นแพทย์ได้ไม่เฉพาะ Bachellor of Medicine เท่านั้น

           ปี 6 เป็นแพทย์ฝึกหัด (Medical Officer) ปี 1 เรียกInternship ฝึกงานในโรงพยาบาลขนาดใหญ่หรือโรงพยาบาลศูนย์

           ปี 7 เป็นแพทย์ฝึกหัดปี 2 เรียก Resident

            ปี 8-10 เรียนแพทย์สาขาเฉพาะทางที่เรียกว่า Registrar และที่เรียนกันมากคือแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป (GP) เป็น GP Registrar

            แต่ในเมืองไทยเรานั้น การเรียนแพทย์จนได้รับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมจะใช้เวลา 6 ปี และมีข้อกำหนดของแพทยสภาให้เป็นแพทย์ฝึกหัดอีก 1 ปี ก่อนออกไปทำงานในโรงพยาบาลต่างๆหรือก่อนที่จะไปเรียนสาขาเฉพาะทางต่างๆ โดย

            ปี 1 เป็นนักศึกษาแพทย์เรียนBasic science ในมหาวิทยาลัยที่โรงเรียนแพทย์สังกัดอยู่
            ปี 2-3 เป็นนักศึกษาแพทย์เรียน Pre-clinic ในโรงเรียนแพทย์หรือคณะแพทยศาสตร์

            ปี 4-5 เป็นนักศึกษาแพทย์ เรียนชั้น Clinic ฝึกงานในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยที่เรียนอยู่

            ปี 6 เป็นนักศึกษาแพทย์ เรียก Extern ฝึกงานในโรงพยาบาลของคณะแพทย์และโรงพยาบาลศูนย์กับโรงพยาบาลชุมชนตามเวลาที่กำหนด

             ปี 7 เป็นแพทย์ฝึกหัด แต่ได้รับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมแล้ว เรียกว่า Internship ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลศูนย์หรือโรงพยาบาลทั่วไป 8-10 เดือนและปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน 2-4 เดือน ตามที่แพทยสภากำหนด

             แต่มีบางมหาวิทยาลัยมีการจัดหลักสูตรแพทย์แนวใหม่ โดยรับผู้ที่จบปริญญาตรีสายวิทยาศาสตร์สุขภาพมาเรียนหลักสูตร 5 ปี โดยไม่ต้องเรียนปี 1 Basic science ส่วนที่เหลือเรียนเหมือนกันหมด เช่น ธรรมศาสตร์จุฬา ส่วนที่มหาวิทยาลัยนเรศวร รับผู้ที่จบปริญญาตรีวิทยาศาสตร์สุขภาพและเป็นข้าราชการที่ปฏิบัติงานของกระทรวงสาธารณสุขมาเรียนแพทย์โดยลดระยะเวลาเรียนBasic scienceลง ส่วนการฝึกปี 4-6 ฝึกในโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข

             ในการเปรียบเทียบดูงานการเรียนการสอนแพทย์ของไทยกับออสเตรเลียจึงต้องเปรียบเทียบก่อนปริญญาของไทยกับระดับหลังปริญญาของออสเตรลีย เพราะลักษณะจะมีความคล้ายกันมากกว่า และปัจจัยอย่างหนึ่งที่ทำให้แพทย์ไทยใช้เวลาเรียนน้อยกว่าเพราะมีความจำเป็นในเรื่องการขาดแคลนแพทย์อย่างมากกับอีกประการหนึ่งแพทย์ไทยมีกรณีผู้ป่วยจริงให้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติได้มากกว่า

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน PracticalKMความเห็น (1)

สิทธิเดช
IP: xxx.213.45.224
เขียนเมื่อ 

ได้ความรู้ดีครับ