เวทีสรุปบทเรียนครึ่งปี(2) ขวัญและกำลังใจ

ขอเน้นว่าคัดเลือก ไม่ใช่ประกวด

         ในเวทีการจัดการความรู้กรมส่งเสริมการเกษตรที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ผ่านมา   ผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มย่อยคุณลิขิต  และกลุ่มทีมเสริมหนุนจากเขตและส่วนกลาง  ได้มีข้อเสนอแนะในประเด็นการเชิดชูคนดี  ตามแนวทางที่กำหนดไว้ในการผลักดันการนำKM ไปใช้เป็นเครื่องมือในกระบวนงานส่งเสริมการเกษตร  เราก็ตอบสนองให้ตามความต้องการโดยประเดิมเดือนแรกคือ มิถุนายน 2550 ได้มีการคัดเลือกและมอบรางวัลให้ไปทั้งหมด  11 คน ในเวทีสัมมนาฯ (ขอเน้นว่าคัดเลือก ไม่ใช่ประกวด) โดยมีผลดังนี้

  • ตำแหน่งบุคคลหรืองานที่น่าสนใจ(ในการนำKMไปเป็นเครื่องมือ)

          ภาคกลาง  คุณศรัญญา  เพชรรักษ์  (สิงห์บุรี)

          ภาคใต้      คุณสุภาพ คำนุ่น (นครศรีธรรมราช)

          ภาคตะวันตก     คุณสายัณห์ สุสขมิสา (สมุทรสงคราม)

          ภาคตะวันออก  คุณวินัย ลักษณะวิลาศ  (ปราจีนบุรี)

          ภาคเหนือ         คุณประสิทธิ์ อุทธา  (กำแพงเพชร)

          ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  คุณรัชนีกร พบบุญ (ยโสธร)

  • ตำแหน่ง  Blogger  ดาวรุ่ง

          คุณชัยพร  นุภักดิ์ (Blog หนุ่มร้อยเกาะ  สุราษฎร์ธานี)

  • ตำแหน่ง   บุคคลเกียรติคุณ

          คุณวีระยุทธ    สมป่าสัก (กำแพงเพชร)

          คุณชาญวิทย์ สมศักดิ์ (นครศรีธรรมราช)

          คุณพยอม      วุฒิสวัสดิ์ (น่าน)

          คุณสรณพงษ์  บัวโรย (สมุทรสงคราม)

สำหรับรางวัล บุคคลและงานที่น่าสนใจ จะมีการคัดเลือกทุกเดือน โดยทีมของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต ๆ ละ 1 คนและBlogger ดาวรุ่งก็เช่นกันจะมีการคัดเลือกทุกเดือน โดยผู้ดูแลชุมชน (คุณวีระยุทธ สมป่าสัก) และทีม

ส่วนรางวัลเกียรติคุณ มอบเป็นรางวัลประจำปี สำหรับบุคคลที่ได้มีการขยายแนวคิดในการนำ KM ไปใช้ในกระบวนการงานส่งเสริมการเกษตร ซึ่งผลการคัดเลือกสามารถติดตามได้ใน DOAE KM-Website ในทุก ๆ เดือน และคอยพบกับผลของเดือนกรกฎาคม ประมาณวันที่ 20 สิงหาคม 2550 นะครับ (เพราะเราตกลงกันว่าสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต เป็นผู้คัดเลือกและส่งผลให้กรมฯเพื่อประกาศประมาณทุกวันที่ 20 ของทุกเดือน)

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ราญส่งเสริมความเห็น (5)

เขียนเมื่อ 
  • ขอบพระคุณมากครับ
  • รับทราบครับ จะส่งผลให้ก่อนวันที่ 20 ส.ค. 50 ตอนที่กำลังทาบทามคณะกรรมการอยู่ครับ
เขียนเมื่อ 
  • ขอแสดงความยินดีกับคุณวีระยุทธ และฝากแสดงความยินดีกับพี่ประสิทธิ์ด้วยครับ
  • ขอบคุณ ครับ ที่ให้กำลังใจมือใหม่ จะได้เป็นแรงใจ สู้ต่อไป ครับ

เชิดชูคนดี...แปลความว่า...คิดดี  ทำดี และใจดี

   ถ้าเรานำสิ่งดี ๆ ของตนเองมาช่วยเหลือกันก็สามารถสร้าง "ลานแลกเปลี่ยนความดี" เพื่อช่วยนักส่งเสริมการเกษตรได้

   ขอบคุณที่ใช้หลักการ KM ที่นำสิ่งดี ๆ มาคุยมาเล่าสู่กันฟังค่ะ.

วินัย ลักษณะวิลาศ
IP: xxx.27.121.42
เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณทีมงานฯและยินดีกับทุกคนด้วยครับ...

หมายเลขบันทึก

112264

เขียน

17 Jul 2007 @ 16:14
()

แก้ไข

11 Apr 2012 @ 18:16
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
ความเห็น: 5, อ่าน: คลิก