เรื่องเล่าจากออสเตรเลีย (29.5)

การดูแลผู้ป่วยThe Angry patient ในการทำ Inner Consultation ต้องเน้นการใช้ 4 voices in every consult

             การเรียนอีกเรื่องหนึ่งเป็นการดูแลผู้ป่วยThe Angry patient ในการทำ Inner Consultation ต้องเน้นการใช้ 4 voices in every consult เมื่อพบผู้ป่วยให้คิดเสมอว่าความโกรธเป็นเรื่องปกติของอารมณ์ ความโกรธสามารถเป็นทางผ่านและการเข้าถึงสิ่งที่ซ่อนอยู่ในใจผู้ป่วยได้ ถ้าความโกรธนั้นแสดงออกมาอย่างไม่เหมาะสมมักจะพบว่าเป็นสิ่งแสดงออกของความกลัวลึกๆของผู้ป่วยที่ซ่อนอยู่ในจิตใจหรือความรู้สึกไม่มั่นคงที่ซ่อนอยู่หรือความรู้สึกผิด ความโกรธเป็นส่วนหนึ่งของความรู้สึกสูญเสียได้  ในบางครั้งความโกรธก็เป็นเรื่องที่เหมาะสมเมื่อเกิดขึ้นหลังจากมีข้อผิดพลาดขึ้นและมันสามารถได้รับการระงับได้

                เมื่อคนเราพบกับคนที่มีอารมณ์โกรธ จะมีปฏิกิริยาตอบสนองได้เป็นปกติแต่จะต้องหลีกเลี่ยงการกระทำที่จะไปกระตุ้นให้สถานการณ์เลวร้ายลง Defusing anger สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการรักษาได้

                Four voices, two people การใช้อวัจนภาษาปฏิสัมพันธ์กันเป็นสิ่งที่สำคัญ ทำให้สงบ ใช้สายตาสัมผัสกันอย่างต่อเนื่อง จัดระดับการนั่งให้เหมาะสมกับผู้ป่วย ตำแหน่งของที่นั่ง ฟังและใช้เวลา เวลาเป็นเครื่องมือในการรักษาตัวหนึ่ง

                กลยุทธ์ในการดูแลผู้ป่วยอารมณ์โกรธ ประกอบด้วย

  1. Rapport building “Tell me more”
  2. Confrontation “You seem angry”
  3. Clarification of Issues “So you feel…” What has happened previously, context of anger
  4. Searching  Open ended probing for issues “How do you feel about this?”
 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน PracticalKMความเห็น (0)