GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

รับการนิเทศงานจากสำนักงานสาธารณสุขจ.เชียงใหม่

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคมที่ผ่านมา งานควบคุมโรคไม่ติดต่อของสำนักงานสาธารณสุขจ.เชียงใหม่ ได้มานิเทศงาน NCD ของโรงพยาบาลแม่ออน เพื่อมาติดตามการดำเนินงานควบคุมโรคไม่ติดต่อในปีงบประมาณ 2548 และมาดูแผนงานของปี 2549 ที่จะดำเนินการ รวมถึงติดตามการประเมินการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานทั้งในคลินิกบริการ และในการคัดกรองเบาหวาน ความดัน

ทาง คปสอ.แม่ออน จึงได้นำเสนอการดำเนินงานที่ผ่านมา รวมถึงปัญหา อุปสรรคที่พบในการทำงาน ซึ่งปัญหาที่เป็นปัญหาใหญ่ที่พบก็คือ ระบบรายงานของสำนักงานสาธารณสุขจ.เชียงใหม่ มีการขอรายงานกันซ้ำซ้อน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): uncategorized
หมายเลขบันทึก: 11182
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น(0)