หอสมุดจัด อบรมบุคลากร ที่เขาคล้อ ระหว่างวันที่ 27-28 ธันวาคม 2548  โดยมี ดร.ธีรยุท เป็นวิทยากร และพวกเราก็เลยถือโอกาสจัดงานฉลองปีใหม่ไปในตัว

         งานนี้บุคลากรสำนักหอสมุดเข้าร่วมกิจกรรมกันถ้วนหน้า ยกเว้นคนที่ต้องอยู่เข้าประจำจุดบริการ เพื่อไม่ให้กระทบกับผู้ใช้บริการ