เรื่องเล่าจากงานประชุมวิชาการเทคนิคการแพทย์ ตอนที่ 1

ศิริ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
แนวทางการให้บริการระดับมืออาชีพ

จากการไปประชุมคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องแนวทางการให้บริการระดับมืออาชีพ (อย่างย่อ) โดยอาจารย์ประสิทธิ์ ชนะรัตน์ ได้ให้ความหมายคำว่ามืออาชีพไว้ดังนี้ " ทำถูกต้อง รวดเร็ว รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ มีความชำนาญ มีประสบการณ์ รู้จริง ปฏิบัติได้จริง อัธยาศัยดี ยิ้มแย้มแจ่มใส"  เป็นต้น และผู้ที่ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ควรจะมีความสามารถในการวิเคราะห์ การทวนสอบและสอบทวน (Verification and validation) การแปลผลการวิเคราะห์ รวมถึงการให้คำแนะนำการวิเคราะห์ตลอดจนการให้คำปรึกษา (Counselling)  การประเมิน คัดสรร วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ การแก้ปัญหา (Problem solving) การคิดเชิงระบบ (System thinking) และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical thinking) การดำเนินเชิงรุก  มีสมรรถนะในการฝึกสอน (Coach) ตลอดจนการให้คำแนะนำ (Supervise)  การมุ่งผลสัมฤทธิ์  การร่วมแรงร่วมใจ การทำงานเป็นทีม มีจริยธรรม และความซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ

ได้ดูละครเกาหลีเรื่องแดจังกึมตอนที่แดจังกึมบอกกับมินจุงโฮและมินจุงโฮก็ได้บอกต่อกับกิมยองว่า การทำอาหารให้นึกถึงใบหน้า รอยยิ้มและความสุขของผู้ที่ได้รับประทานอาหารฝีมือของตน (อะไรประมาณนี้) เช่นเดียวกับงานบริการของเราให้นึกถึงผู้ที่ได้รับบริการของเราได้รับความพึงพอใจที่สุด แต่เราจะทำได้หรือไม่ ????

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกเรื่องราว...เล่าสู่กันฟังความเห็น (2)

ปารมี
IP: xxx.146.247.69
เขียนเมื่อ 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ชุมชนคนคุณภาพ Smart Path

ศิริ
IP: xxx.170.234.8
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณอาจารย์ที่ให้โอกาสเข้าร่วมชุมชนค่ะ