1.เปิดภาพที่ต้องการขึ้นมาแล้วใช้เครื่องมือ Magic Wand Tool คลิกบริเวณพื้นสีดำ

2.ไปที่Select>Inverse

3.ไปที่Edit>Copy แล้ววางภาพโดยไปที่Edit>Paste

4.ได้ภาพก๊อบปี้แล้วไปที่Edit>Transform>Flip Vertical

5.ย้ายภาพที่เรากลับหัวเมื่อกี้ลงมาข้างล่างปรับค่าOpacityลงเหลือซักประมาณ 30 - 40%

6.กลับไปที่เลเยอร์Background แล้วใช้เครื่องมือ Rectangular Marquee Tool ให้ปรับFeatherเป็น0 px

7.สร้างSelection ครึ่งภาพด้านล่าง

8.ใช้เครื่องมือ Gradient Tool กำหนดเป็น Linear Gradient แล้วเลือกสีที่ช่อง Foreground เป็นสีขาว

9.คลิกเมาส์ค้างไว้แล้วลากจากด้านบนสุดของภาพมาด้านล่างสุด จะได้สีขาวที่ไล่ระดับลงมา

10.ไปที่ Select>Deselect เพื่อยกเลิก Selection

11.Save