วัฒนธรรม (๓,สรุป)

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
THE WAY OF LIFE

วัฒนธรรม

 สรุป วัฒนธรรม หมายถึง วิถีการดำเนินชีวิต (The way of life) ของคนในสังคม นับตั้งแต่วิธีกิน วิธีอยู่ วิธี แต่งกาย วิธีทำงาน วิธีพักผ่อน วิธีแสดงอารมณ์ วิธีสื่อความ วิธีจราจรและขนส่ง วิธีอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ วิธี แสดงความสุขทางใจ และหลักเกณฑ์การดำเนินชีวิต โดยแนวทางการแสดงออกถึงวิถีชีวิตนั้นอาจเริ่มมาจาก เอกชนหรือคณะบุคคลทำเป็นตัวแบบ แล้วต่อมาคนส่วนใหญ่ก็ปฏิบัติสืบต่อกันมา

  วัฒนธรรมย่อมเปลี่ยนแปลง ไปตามเงื่อนไขและกาลเวลาเมื่อมีการประดิษฐ์หรือค้นพบสิ่งใหม่ วิธีใหม่ที่ใช้แก้ปัญหาและตอบสนองความ ต้องการของสังคมได้ดีกว่า ซึ่งอาจทำให้สมาชิกของสังคมเกิดความนิยม และในที่สุดอาจเลิกใช้วัฒนธรรมเดิม ดังนั้นการรักษาหรือธำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมเดิมจึงต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาวัฒนธรรมให้ เหมาะสมมีประสิทธิภาพตามยุคสมัย

 จาก http://www.thaiwisdom.org/p_culture/api/api_1.htm

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (1)

บุญ
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

การทำบุญ ใส่บาตรเป็นอีกวัฒนธรรมที่ชาวขอนแก่นและชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่นกระทำเป็นประจำ เนื่องในเทศกาลต่างๆ ปีใหม่นี้ชาวขอนแก่นใส่บาตรที่ถนนศรีจันทร์ตั้งแต่บริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมือง มีท่านใดได้ไปร่วมใส่บาตรหรือเปล่าคะ

ถ้าปีใหม่นี้ ใครยังไม่ได้ใส่บาตร เชิญร่วมทำบุญ ใส่บาตรกับชาวคณะทันตแพทยศาสตร์ ที่หน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ ในวันพุธที่ ๔ มกราคม ๒๕๔๙ เวลา ๗.๐๐ น. นะคะ