เสวนา UKM ครั้งที่ 1/2549(๑)

 เพื่อเป็นการเตรียมการให้มหาวิทยาลัยเครือข่าย ในการเตรียมประชุม "เสวนา UKM ครั้งที่ 1/2549" กรุณาศึกษาเอกสาร ท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  "สะท้อนภาพอุดมศึกษา ( Click)" เพื่อเห็นสภาพจริงครับ ส่วน ผมลองเสนอ "แนวคิดการบูรณาการคุณภาพ(Click)" ได้ลงในเดือนกันยายน ๒๕๔๘ ลองให้ความเห็นครับ( JJ )