AAR การประชุม BAR เพื่อเตรียมเปิด ร.ร.คุณอำนวยเมืองคอน


เห็นแววตาทุกคนที่อยากช่วยเหลือเกื้อกูลกันแล้วมีความสุขครับ ผมเชื่อว่าทั้ง ๑๓ ท่านนั่นแหละครับ

วันอังคารที่ ๑๐ ก.ค.๒๕๕๐ ที่ตึกพิเศษ ๒ หรือที่เรียกว่าตึกพ่อท่านคง ร.พ.มหาราชนครศรีธรรมราช ประมาณเก้าโมงเช้าวันนี้ เราผู้ก่อการ(ดี)ทั้งหลายสิบกว่าคนได้มาประชุม BAR สำหรับเตรียมงานวันเปิดโรงเรียนคุณอำนวยเมืองคอนซึ่งกำหนดเปิดวันศุกร์แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๘ ตรงกับวันที่ ๑๓ ก.ค.๒๕๕๐ ที่จะถึงนี้

เหล่าผู้ก่อการ(ดี) ๑๓ ท่าน จำนวนตรงกับวันที่เปิดโรงเรียนพอดี วันที่ ๑๓ ที่ผมชักชวนมาประกอบด้วย ชายขอบ สพช.ภาคใต้ ครูราญเมืองคอน คนนอกระบบ KM กับงานการศึกษานอกโรงเรียน  ชาญวิทย์-นครศรีฯ พัช พอช.KMกับการทำงาน  ครูแต้วเมืองคอน จัดการความรู้อาชีพแก้จนเมืองคอน น้องเล็กหรือ พรรษกร หมอเชียร ชุมชนอยู่ดีมีสุข น้องเป้าหรือคนคอน แลกเปลี่ยนเรียนรู้  น้องรัชหรือ รัชนี สุขศรีวรรณ   สถานการณ์องค์กรการเงินและสวัสดิการชุมชน สุธีป อาจไพรินทร์ บุญธรรม เทอดเกียรติชาติ น้องสมปอง น้องสุรพล แต่หลายท่านก็มาไม่ได้ด้วยเหตุจำเป็นเร่งด่วน แต่ก็ส่งข่าวให้ทราบ นับว่าน้ำใจงดงามมาก ค่าน้ำมันรถเอง ค่าข้าวเอง ทั้งนั้น.....น้องชายขอบต้องตีรถมาไกลร่วม ๒ ชั่วโมงจากพัทลุง....ขอบคุณครับขอบคุณ เที่ยงครึ่งเราจึงหยุดการพูดคุย

ผมได้หรือไม่ได้อะไรจากการพูดคุยวันนี้

เรื่องกำหนดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ผมร่างไว้ก็ถูกที่ประชุมปรับตามคาดหมาย ไม่ถึงกับคว่ำเสียทีเดียวนะครับ จากที่ผมใส่อะไรไว้เยอะแยะมากมาย อยากจะให้เพื่อนนักเรียนได้ตรงนั่นตรงนี้ตามที่แฟนๆนักเรียนด้วยกันใจร้อนอยากจะเปลี่ยนแปลงตนเองในเป็นยอดคุณอำนวยให้ได้ภายในวันเดียว ทั้งในเชิงเนื้อหา เทคนิควิธีการKM  ฯลฯ ย่อขนาด resize หรือว่ากร่อนลงมาเหลือไม่กี่เรื่อง แต่สามารถลงลึกได้มากยิ่งขึ้น .....เมื่อได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างนี้ คณะวันนี้คงต้องเหนื่อยจะต้องอธิบายเพื่อนๆนักเรียนว่าเหตุใดถึงต้องจำเป็นทำเช่นนี้ เนื้อหาวิธีการเรียนรู้จึงเป็นดังนี้

ภาคเช้า

๐๘.๓๐น. ลงทะเบียน นู่นี่ ทู่ที่ ทักทาย จับกลุ่มทำความรู้จักกันตามอัธยาศัย

๐๙.๐๐ น. พิธีกรคือ ครูราญเมืองคอนเชิญหน่วยงานเจ้าของสถานที่ ผอ.รพ.มหาราช กล่าวต้อนรับ.....เชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชท่านวิชม ทองสงค์ มอบรางวัลคุณกิจที่น่าสนใจ (อ.บุญธรรมให้ใช้คำนี้แทนคุณกิจดีเด่น...คุณกิจดีเด่นจะต้องมาจากคุณกิจที่น่าสนใจด้วยกันเลือกกันเอง) ซึ่งการคัดเลือกให้ได้กิจกรรมที่น่าสนใจ พื้นที่รูปธรรมที่น่าสนใจ รวมทั้งคนที่เป็นตัวละคอน KM ที่น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นคุณกิจ อำนวย เอื้อ ลิขิต ประสาน กระบวนการ ฯลฯ หน่วยงานที่จะเป็นเจ้าภาพจัดการวงเรียนรู้ครั้งนั้นจะต้องเฟ้นเอาไว้โชว์ นำเสนอ ให้เป็นธรรมเนียมหรือวัฒนธรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนคุณอำนวยเมืองคอนเลย

๐๙.๑๐น. ให้แต่ละคนแนะนำชื่อตัวเองในที่ประชุม แนะนำแต่ชื่อนามสกุล หน่วยงานที่มา เท่านั้นนะครับ เพราะผู้เรียนกว่า ๔๐ คนแล้ว จากที่ตั้งเป้าเพียง ๒๐ คน กลัวจะเสียเวลามาก หากให้ข้อมูลในส่วนอื่นๆด้วย แต่หลังจากที่ผู้เรียนแนะนำชื่อนามสกุลหน่วยงานที่มาแล้ว พิธีกรคือครูราญเมืองคอนจะแนะนำข้อมูลงานของผู้เรียนแต่ละท่านเองพอสังเขปให้ที่ประชุมได้รับทราบแทนผู้เรียน เหตุที่ให้พิธีกรแนะนำข้อมูลเพราะเกรงว่าถ้าให้ผู้เรียนแนะนำข้อมูลส่วนนี้เองจะควบคุมเวลาไม่ได้ และที่สำคัญคือการแนะนำให้เห็นงานให้เห็นตัวตนของผู้เรียนคนนั้นเป็นเนื้อหา กิจกรรมที่ผู้เรียนจะต้องฝึกเองในภาคบ่าย

๐๙.๓๐น. หมอพะยอม ศักดิ์จิรพาพงศ์ ครูภูมิปัญญาหมอพื้นบ้าน คุณกิจที่น่าสนใจที่ทีม ร.พ.มหาราชนครศรีธรรมราช เจ้าภาพจัดวงเรียนรู้ในวันเปิดโรงเรียนคัดเลือกเล่าวิถีสู่ความสำเร็จ...ผู้เรียนร่วมแลกเปลี่ยน....ทีมคุณอำนวยจาก ร.พ.มหาราชนครศรีฯที่ได้เข้าไปส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้หมอพะยอมเล่าบทบาทของคุณอำนวยที่ได้เข้าไปส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้....ที่ประชุมร่วมแลกเปลี่ยน

๑๐.๓๐น. ท่านผู้ว่าฯวิชม ทองสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ยอดคุณเอื้อ ณ เมืองคอน เล่างานในบทบาทของคุณเอื้อในโครงการจัดการความรู้สู่ชุมชนอินทรีย์ว่าหนุนเสริมคุณอำนวย คุณกิจอย่างไร...และนำเสนอเทคนิคการทำงานของท่านแบบเรียนรู้เชื่อมโยงวิถีโค้ง.........ที่ประชุมร่วมแลกเปลี่ยน

๑๑.๓๐ น.ผู้เรียนทำกิจกรรมความคาดหวัง คาดหวังอะไรทั้งต่อตัวเอง และต่อโรงเรียน ฯลฯ.......สรุป สังเคราะห์ความคาดหวัง

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.รับประทานอาหารกลางวัน

ภาคบ่าย

๑๓.๐๐-๑๕.๓๐ น. ผู้เรียนแต่ละคนเล่าอะไรก็ได้ที่อยากเล่า เล่าแล้วทำให้สบายใจ โดยเฉพาะงานหน้างานของตนเอง......ทีมคุณลิขิตทำหน้าที่จดบันทึกพร้อมๆกับผู้เรียนแต่ละคนก็จดบันทึกเช่นเดียวกัน....ฝึกการฟังอย่างลึกไปด้วย เพราะผู้เรียนค่อนข้างจะเรียกร้องเทคนิคKM มากเหลือเกิน จึงจัดให้บ้างอย่างเป็นธรรมชาติ  เพราะการฟังอย่างลึก(ซึ้ง)คือการฟังที่ละเอียด...ลึกซึ้ง...ทั่วถึง...และรอบคอบ....ให้ผู้เรียนที่ถูกมอบหมายให้เป็นทีมคุณลิขิตสรุปและนำเสนอเปรียบเทียบกับกลุ่มผู้เรียนที่ไม่ใช่ทีมคุณลิขิตโดยการสุ่มผู้เรียนมา ๑-๓ คน....จากนั้นผู้รู้เรื่องการฟังอย่างลึกแนะนำเพิ่มเติม วิเคราะห์ วิจารณ์

๑๕.๓๐-๑๖.๐๐ น. AAR โจทย์คือ คิดอย่างไร ได้หรือไม่ได้อะไรจากกิจกรรมวันนี้

๑๖.๐๐-๑๖.๓๐ น. ภารกิจต่อเนื่อง นัดหมายครั้งต่อไป ...นู่นี่ทู่ที่ก่อนจากกัน

กำหนดการนี้อาจปรับได้อีกนะ แล้วแต่สถานการณ์ครับ

สิ่งที่ได้เกินคาด คือที่ประชุมได้ผุดบังเกิดวิธีการเรียนรู้แบบใหม่ คือวิธีการเรียนรู้ในวงเรียนรู้ย่อยด้วยกันแบบจับคู่ หรือจับกลุ่มย่อยๆ ในหน่วยงานเดียวกัน หรือต่างหน่วยงานกันก็ได้ เพื่อทำภารกิจต่อเนื่องในระหว่างที่รอเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งใหญ่ครั้งต่อไปที่จะมาถึง เพื่อพัฒนาสมรรถนะ ทักษะ ของตนเอง ทีมงาน...สั่งสมความรู้ประสบการณ์เพื่อเล่าเวทีต่อๆไป

สิ่งที่ได้เกินคาดอีกอย่างคือได้วิธีที่จะจัดการกับการกำหนดเป้าหมาย วิธีดำเนินงาน ภาระกิจ ทั้งในระยะสั้น ปานกลาง และระยะยาวของโรงเรียนคุณอำนวยเมืองคอน เพราะหากพูดคุยเรื่องนี้กันในที่ประชุมคงจะลำบากน่าดู หาข้อยุติยากมาก เชิงอุดมการณ์ปรัชญาสูง กว้างขวาง ปลายเปิด ที่ประชุมจึงตั้งคณะทำงานซึ่งเป็นแกนนำของ ร.ร. ที่เรียกว่า core team ยกร่างเรื่องนี้ แล้วนำเสนอในครั้งต่อไป

เห็นแววตาทุกคนที่อยากช่วยเหลือเกื้อกูลกันแล้วมีความสุขครับ ผมเชื่อว่าทั้ง ๑๓ ท่านนั่นแหละครับ

ขาดตกตรงไหนเพื่อนๆนักเรียน ร.ร.คุณอำนวยเมืองคอนช่วยกรุณาเพิ่มเติมด้วยนะครับ

ออ เกือบลืม คุณอำนวยเวทีครั้งแรกที่จะถึงวันที่ ๑๓ ก.ค.นี้คือ อ.ภีม และคุณชายขอบครับความเห็น (8)

เรียน...พระอาจารย์...

  • ด้วยความเคารพครับ...ขอเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยครับ...
  • ช่วงที่แนะนำตัวนะครับ...พิธีกรแนะนำทีมหรือหน่วยงานที่มา...และผ้เช้าร่วมแนะนำเพียงชื่อ - สกุล แค่นั้นครับ... และช่วงหลัง วิทยากรก็เพิ่มเติมในส่วนของงานที่ทีมผู้เข้าร่วมทำ(งานหน้างาน)ครับ...

น้องครูราญเมืองคอน ที่รักยิ่ง

              ขอบคุณครับ....ช่วยดูกันอย่างนี้ถือว่ารักกันจริง

สวัสดีครับ
     เข้ามาเชียร์ มาชื่นชม มาส่งกำลังใจครับ
     ได้ทั้งความรู้ และ ความรู้สึก ดีๆครับ

ท่าน อ.พินิจ พี่บ่าวที่นับถือ

  • ขอบคุณสำหรับกำลังใจ กำลังเชียร์
  • ผมเองก็ติดตามอ่านงานของอาจารย์อยู่ครับ

ผมกลับมาถึงก็ตามข่าวการหารือเมื่อวาน
ขอบคุณเพื่อนนักเรียนทั้ง13คนครับ
พระอาจารย์ครับ ผมกับน้องชายขอบได้รับมอบหมายให้เป็นนักเรียนในบทบาท"คุณอำนวย"ของห้องเรียนในครั้งแรกนี้ในช่วงไหนเป็นต้นไปครับ ดูจากกำหนดการยังไม่ได้ระบุไว้นะครับ

อ.ภีม พระอาจารย์ครับ

          09.30 เป็นต้นไปครับ....พาวงเรียนรู้ต่อเนื่อง ไหลลื่นจนถึงเวลา นู่นี่ ทู่ที่เลิกเรียนครับ ...ด้วยความเรพครับ

เรียนครูนงค่ะ

ตั้งแต่อ่านกำหนดการ มาหลายๆ ที่แล้วก็ถูกใจ

รายการช่วง ....

ภาคเช้า

๐๘.๓๐น. ลงทะเบียน นู่นี่ ทู่ที่ ทักทาย

...  ใช้ศัพท์เชิญชวนได้น่ารัก จนอยากจะไป

นู่นี่ ทู่ที่  ..  ถึงที่เลยค่ะ

มาเป็นพลังใจ ให้ อีกระลอก ค่ะ

น้อง poo ครับ

            เป็นการปรับใช้ km ให้กลืนกับวัฒนธรรมปักษ์ใต้บ้านเราครับ....อ่านแล้วสนุกหรือครับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท