วาสนาก็บาน

         เย็นวันที่ 26 ธ.ค.48  ขณะรดน้ำต้นไม้   พลันได้กลิ่นหอมที่คุ้นเคย  แหงนขึ้นหาดอกพญาสัตบรรณก็ไม่เห็นมี   เดินมาดมดอกสารภีที่มีอยู่เพียง 2 - 3 ดอกก็คนละกลิ่น   เดินไปดูต้นพลับพลึงก้ไม่มีดอก   ต้นบุหงาส่าหรีก็ไม่มีดอก   ไปดูต้นวาสนาต้นข้างบ้านที่ปีที่แล้วออกดอกหอมชื่นใจอยู่เป็นสัปดาห์ก็ไม่เห็น   จนพลบค่ำก็ไม่พบ   นึกขึ้นได้ว่ายังมีวาสนาอีก 2 ต้นอยู่ที่หน้าบ้าน   ในความมืดผมก็เห็นดอกวาสนาต้นหน้าบ้านออกดอกเป็นครั้งแรก  ชื่นใจจริง ๆ   ภรรยาบอกว่าวาสนาออกดอกทุกปี  จะมีวาสนามาก   ผมบอกว่าวาสนาสูงสุดคือมีวาสนาที่ได้มีชีวิตที่พอดี

         วาสนา (Dracaena fragrans (L.) Ker - Gawl)  ชื่ออื่นคือ มะเดหวี และมังกรหยก

              

                                                    ดอกบานเต็มต้น

วิจารณ์  พานิช
 26 ธ.ค.48