ย้อนหลังไปนิดหนึ่งนะคะเมื่อวันพุธที่หนูได้เป็นคณะกรรมการกลางในการคุมสอบหนูมีหน้าที่ในการเดินข้อสอบให้กับห้องต่าง ๆ ในแต่ละวิชารวมแล้ว 4 วิชาค่ะ   แต่ในเมื่อวานนี้หนูคุมสอบนักเรียนชั้น ม. 4ค่ะก็มีหน้าที่ดูความเรียบร้อยในการสอบของนักเรียน  และวันนี้ตอน 9.00 น.ก็คุมสอบอีกเช่นกันค่เป็นนักเรียนชั้น ม. 4 ค่ะวันนี้สอบวิชาเดียวก็หมดแล้วค่ะ