ขอเชิญท่านลองหาความรู้จากเวบไชด์นี้  http://gotoknow.org/   หรือที่  http://gotoknow.org/quicktour มีหลายอย่างที่น่าสนใจ

แนะนำว่า ถ้ามีพื้นการใช้คอมพิวพอร์ อินเตอร์เนต อีเมล์อยู่บ้างก็จะดี ถ้าไม่มีแนะนำต่อว่า ให้คนที่เป็นมาแนะนำท่านครับ แล้วท่านจะเห็นว่า การเรียนรู้แบบนี้ไม่ยากเลย

ผู้ที่ทำเช่นว่าจะได้เรียนรู้ทั้งการใช้ tools จัดการความรู้ตัวนี้ และได้ความรู้ที่บันทึกลงใน tools

ทดลองแต่วันนี้ ท่านก็จะเรียนรู้ตั้งแต่วันนี้ ขอโชคดีในความพยายามครั้งนี้ และขอความมุ่งมั่นและความตั้งใจลงบังเกิดแก่ทุกท่านที่ลองและพยายาม