ท่านใดที่สร้างสื่อ CAI แต่ไม่ทราบว่าจะเขียนคู่มือการใช้อย่างไร ลองดูไฟล์ที่แนบมาพอจะเป็นตัวอย่างให้ท่านได้บ้างนะคะ