AAR KM สัญจร

อ้อ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
KM สัญจร สู่การเรียนรู้ของจริง

AAR KM สัญจร (วันที่ 5-7 กรกฎาคม 2548 ดูงานในภาคประชาสังคม และองค์กร)

KM สัญจร สิ่งที่คาดหวังอะไร

         การเดินทางครั้งนี้คาดหวังว่าจะได้เห็นของจริง ไม่ใช่เห็นเพียงแต่บรรยากาศการทำ Workshop เท่านั้น เพราะว่า จากการทำ Workshop อะไร อะไร ก็ออกมามีพลัง มีแต่ของดี ๆ จากตัวคุณกิจ  คุณอำนวย คุณลิขิต คุณเอื้อ และคุณประสาน  จึงทำให้เกิดคำถามว่า 1. สิ่งที่เราได้นำไปให้หรือช่วยแนะนำ (KM) เขาได้นำกลับไปใช้ต่อ  จริง จริงมั้ย   2. พวกเขานำไปใช้อย่างไร พัฒนาอย่างไร และนำไปประยุกต์ใช้อย่างไร   3. ส่งผล/ตอบรับกลับมาอย่างไร   4. มีความต่อเนื่องมากน้อยแค่ไหน 

         อันดับแรกขอบอกว่า …..ประทับใจมาก….  และ อันดับสอง  สามารถตอบคำถามที่อยากรู้ได้ไม่มากก็น้อย เมื่อนำทั้ง 5 สถานที่ 5 จังหวัด มาประมวลภาพเหตุการณ์รวมกัน อย่างที่ รพ. บ้านตาก เห็นการนำเรื่อง KM มาบวกเข้ากับเครื่องมือตัวอื่น ๆ ที่มีอยู่แล้วหรือเพิ่มเข้ามาภายหลัง มาผสมผสานกับงานได้เป็นอย่างดี จนงานกับเครื่องมือเป็นสิ่งเดียวกัน และเห็นภาวะการเป็นผู้นำที่ไม่ใช่ผู้อำนาจ การเป็นผู้ใช้ การเป็นผู้ประยุกต์ เป็นต้น  และที่ UKM HKM จ. พิษณุโลก กับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด+นครสวรรค์ฟอรั่ม จ. นครสวรรค์  ก็ได้นำ KM ไปใช้จนเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน  สำหรับภาคประชาสังคม ได้เห็นวิถีชิวิตของเกษตรกร/ชาวนากับ KM สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน และทันเหตุการณ์ ในที่นี่ไม่ใช่ทันตามกระแสการทำลาย แต่ทันกระแสการสร้างประโยชน์เพื่อตนเองและส่วนรวม แม้ว่าจะจำกัดด้วยเวลาก็ตาม

KM สัญจร ที่บรรลุผลเกินคาด เพราะอะไร
          

          ได้รับความสนุกปนความเป็นทางการ+ความอิ่มอร่อย +เสียงเพลง จากชาวบ้าน และร้านอาหารที่ขึ้นชื่อ   และที่สำคัญที่สุดเห็นความหลากหลายของการนำ KM ไปใช้ในภาคประชาสังคม และองค์กร  ถึงแม้ว่าจะขึ้นชื่อว่าอยู่ภาคประชาสังคม และองค์กรเหมือนกัน  แต่ก็มีจุดอ่อน/จุดแข็งที่แตกต่างกันในแต่ละที่อย่างเห็นได้ชัด 
           เห็นความสำคัญของ CKO และ CEO สู่การพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม  และที่สำคัญที่ขาดไม่ได้ คือ  ตัวคุณกิจ  คุณอำนวย และคุณลิขิต เพราะ ถ้าขาดบุคคลใดบุคคลหนึ่งไป  KM ในภาคประชาสังคม และองค์กร คงไม่สัมฤทธิ์ผลอย่างแน่นอน (ไม่ใช่ใช้ใน Workshop เท่านั้น)
           เห็นความร่วมแรงร่วมใจของกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ  กลุ่ม สคส.  และกลุ่มสื่อ/นักข่าว ที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  เป็นมิตรไมตรีต่อกัน  และได้แสดงความสามารถ ความเป็นธรรมชาติออกมาได้อย่างน่าชื่นชม

KM สัญจร ที่ยังไม่บรรลุผลตามที่คาดหวัง เพราะเหตุใด

          เห็น KM ในบางส่วน  อาจเป็นเพราะ  นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นหรือก้าวแรกของ KM เท่านั้น ซึ่งอาจต้องให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ต่อไป 

                  
KM สัญจร ที่ควรแก้ไขและเพิ่มเติม

1.       รู้สึกว่าเวลาในแต่ละที่มีจำกัด ทำให้ต้องรีบเร่งตลอดเวลา เพื่อให้ทันกับเวลา ดังนั้นน่าจะทำอย่างไร หรือว่า

- ลดสถานที่  เลือกสถานดูงาน  และเพิ่มเวลาสัญจร หรือลดเวลาสัญจร   

- สถานที่ให้มีความหลากหลายและเพิ่มเวลาสัญจร  เป็นต้น *ขอข้อเสนอแนะด้วยนะค่ะ*

(แต่ก็รู้สึกขอบคุณที่การเดินทางในครั้งนี้ ยังมีผ่อนเรื่องเวลาอยู่บ้างในบางครั้ง)

2.    น่าจะสร้างความเข้าใจในเรื่อง KM ก่อน เพื่อให้เห็นภาพ KM สัญจร ชัดเจนมากกว่านี้  (นักข่าว  และบุคคลภายนอกที่สนใจ)

3.    น่าจะมีกิจกรรมเสริมเพิ่มเติมระหว่างการเดินทาง

4.    ไม่ควรยึดติดในเรื่อง KM เพียงเรื่องเดียวหรือมากจนเกินไป เพราะ ยังมีความรู้และเครื่องมืออีกมากมายให้นำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับงานของตนเองและส่วนรวม (ให้คิดว่าทุกอย่างเกิดการเปลี่ยนแปลงได้เสมอตามเหตุผล  สถานการณ์ เวลา  สถานที่ และบุคคล เพียงแต่ว่าเราเตรียมพร้อมแค่ไหน)            

                                                              smile

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน play & playความเห็น (0)