เป็นคนไม่หวานมันผิดตรงไหน

อยากให้โลกนี้มีแต่ความสมดุล จังเลย

ข้าพเจ้าต้องปรับสมดุลของตัวเองไปเรื่อยๆจนกว่าร่างกายจะถึงความพอดี  ถ้าเราปฎิบัติได้อย่างที่ตั้งใจผลดีก็จะเกิดกับตัวเราเอง   ปัญหาสำคัญคืออย่ายอมให้ความต้องการที่ไร้เหตุผลของตน มาบั่นทอนความตั้งใจของตนเอง จะพยายามต่อไปคะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วัยรุ่นกับการปรับพฤติกรรมการกินหวานความเห็น (0)