วันศุกร์ที่ 8 มีการประชุมศูนย์บริการวิชาการ ได้พูดถึงการเผยแพร่งานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย เริ่มจากฝ่ายเผยแพร่ซึ่งมีรายการทีวี วิทยุ และกำลังดำเนินการทางสื่ออินเทอร์เนท โดยที่ก่อนหน้านี้ศูนย์มีแผนงานจัดทำฐานข้อมูลและเปิดช่องสื่อสารงานบริการวิชาการกับภายนอกอย่างเป็นปัจจุบัน โดยส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรมการทำเว็บไซต์มาแล้ว แต่ก็ยังมีข้อจำกัดเพราะไม่ได้ร่ำเรียนมาโดยตรง ทำได้เพียงการUPDATEข้อมูลซึ่งต้องการความร่วมมือจากส่วนงานต่าง ๆมาก


ผมตั้งข้อสังเกตเชิงทบทวนว่า วัตถุประสงค์ในการจัดทำฐานข้อมูลงานบริการวิชาการเพื่ออย่างไร?  โดยมีความเห็นว่า หากต้องการเก็บข้อมูล(ความรู้ ?)เพื่อให้คนสนใจเข้ามาสืบค้น เราอาจจะใช้กำลัง(คน ทรัพย์)เยอะ แต่อาจจะได้ผลไม่มากนัก เพราะข้อมูลความรู้เปลี่ยนไวเหลือเกิน และช่องทางสืบค้นก็มีมากและอาจจะหลากหลายและลึกกว่าเรา เราน่าจะทบทวนดู จากนั้นผมก็เสริมเรื่องBlogจัดการความรู้องค์กรการเงินชุมชน และBlogศูนย์บริการวิชาการโดยถ่ายเอกสารหน้าBlogศูนย์บริการวิชาการให้เพื่อน ๆดู ซึ่งได้รับความสนใจและพูดคุยเพิ่มเติมกันพอสมควร

วันนี้ตอนไปทานข้าวเที่ยงที่โรงอาหาร พี่ติ๋มมาร่วมวงและคุยถึงBlogที่ผมเปิดไว้ซึ่งพี่ติ๋มรู้มาจากที่ประชุมสภาฯ เลยให้ผมส่งข่าวไปลงใน intranet ของมหาวิทยาลัยเพื่อเชิญชวนให้พนักงานร่วมแจมด้วย

ผมเข้ามาดูในBlog พบว่า ม.นเรศวรกำลังให้ทุนทำCopsเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในมน.   มอ.เองก็เปิดBlogด้วยวัตถุประสงค์เช่นเดียวกัน แต่ยังไม่มีรายละเอียด คาดว่าต่อไปเราคงได้สื่อสารแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันมากขึ้น แต่วัตถุประสงค์เบื้องต้นเพื่อการเรียนรู้ภายในยังเพิ่งเริ่มต้นครับ