แบบจำลอง การจัดการความรู้

"แบบจำลอง" ใช้กันมาก คล้ายกับแผนที่นำทาง

ผมเห็นแบบจำลองสวัสดิการวันละบาทของเครือข่ายลำปางแล้วทึ่งมาก แต่ก็ท้าทายว่าน่าจะเป็นแผนที่ภาคสวรรค์(เอามา จากอ.ปิยะวัติ-ผอ.สกว.)การจัดการความรู้จะเข้ามาช่วยให้สภาพที่เป็นจริงซึ่งอยู่บนภาคพื้นดินเปลี่ยนเป็นภาพจินตนาการบนสวรรค์ได้อย่างไร?

ยังมีแบบจำลองฟื้นฟูครอบครัว/ชุมชนออมวันละ 5 บาทครบวงจรของทีมพอช.
แบบจำลองปลาทู การจัดการความรู้ ของสคส.ซึ่งผมมาเพิ่มเป็นปลาตะเพียนว่ายน้ำ เพื่อให้เป็นพลวัติและมีกระแสน้ำเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ดูแบบจำลองปลาตะเพียนว่ายน้ำได้ใน http://gotoknow.org/file/292/model.doc

แบบจำลองฟื้นฟูครอบครัว/ชุมชนออมวันละ 5 บาทครบวงจร http://gotoknow.org/file/292/model%20codi.doc

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สถาบันจัดการความรู้เพื่อชุมชนความเห็น (0)