วันนี้มีดอกดาหลามาให้ชมกันเล่นๆ ดาหลาเป็นพันธุ์ไม้ป่า กระกูลเดียวกับข่า กระทือ ปุด มีกอขนาดใหญ่  (7-10 ต้น)ขึ้นได้ดีในที่ที่มีอากาศชื้น แถวป่าบาลาฮาลา (ยะลา)และเชิงเขาในภาคใต้......เป็นสีสรรค์แห่งป่า ดอกมีหลายสีเช่น สีแดง สีชมพู และสีขาว    ก้านดอกยาว 30-150 ซม.ดอกดาหลาเป็นดอกเดี่ยว ประกอบด้วยกลีบดอก 2 ขนาด ส่วนด้านล่างประกอบด้วยกลีบดอกขนาดใหญ่และมีกลีบดอกขนาดเล็กอยู่ด้านบน ชาวบ้านนำดอกดาหลามาหั่นเป็นฝอยใช้เป็นส่วนประกอบของข้าวยำ บ้างก็เอาผลสุกมาแกงส้มรสชาด  ..อร่อยนักแล ปัจจุบันปลูกเป็นไม้ตัดดอก ปลูกได้ทั่วไป

ดอกดาหลา

ข้าวยำ
ดอก2ชั้น