แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map)

การสร้างและใช้แผนที่ยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับ Balance Scorecard ได้อย่างไร?
เมื่อวันที่ 19 - 23 ธันวาคม 2548 ได้มีโอกาสเป็นวิทยากรแกนนำระดับประเทศเพื่อเผยแพร่การสร้างและใช้แผนที่ยุทธศาสตร์ ณ จังหวัดอุดรธานี มีผู้เข้าร่วมอบรม 30 คน มาจากหลายหน่วยงาน เช่น ตัวแทน ก.สาธารณสุข, สพท., ตัวแทน ก.เกษตรฯ, ตัวแทนจังหวัด และอื่นๆ ประมาณ 10 หน่วยงานหลัก จาก 6 จังหวัด (อุดรธานี หนองบัวลำภู สกลนคร นครพนม หนองคาย เลย) เนื้อหาเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสร้างและใช้แผนที่ยุทธศาสตร์เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน เพื่อเมืองไทยแข็งแรง เป็นการประยุกต์ใช้หลักของ Balance Scorecard ให้มีประสิทธิภาพ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เวทีเรียนรู้ความเห็น (0)