วันนี้ทั้งวันทางสัมนักการศึกษาเค้าให้ทำความสะอาดห้องค่ะ ก็ไม่มีอะไรนอกจากนี้แล้ว