เบาหวาน รพ.วิเชียรบุรีจ.เพชรบูรณ์ นำทีมโดย พญ.นิภาพร อรุณวรากรณ์ ศึกษาดูงาน PCU ตะพง จ.ระยอง

เมื่อ 26 ธันวาคม 2548 ทีมเบาหวาน รพ.วิเชียรบุรี ได้มีโอกาสศึกษาดูงานเบาหวานด้านชุมชน ณ PCU ดีเด่นเหรียญเงิน ของ สสปช. และมีโอกาสพบกับ นพ.บุญรัก ธำรงลักษณ์กุล แพทย์ประจำ PCU และพบพยาบาลประจำ PCU พบพี่แอ๋วหัวหน้า PCU ทีมงานประทับใจมากกับการต้อนรับที่อบอุ่น และ งานที่ตะพงลุยมาตั้งแต่ปี 2544 จากที่มีการคัดกรองหาผู้ป่วยเบาหวานใหม่แบบยากลำบาก จนกระทั่งในปัจจุบัน การคัดกรองเป็น 100 % โดยไม่เหนื่อยเลย ชุมชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี การคัดกรองไม่ขัดกับการทำมาหากิน การขายผลไม้ ผู้ป่วยสามารถดูแลตัวเองได้ทั้งที่บ้านและจำเป็นต้องมา รพ. โดยมีเครื่องเจาะ DTX ประจำหมู่บ้าน สะดวกเมื่อไรก็สามารถเดินไปเจาะกับ อสม.ได้เลย และนำผลที่ได้มาพบแพทย์ที่ PCU นำว่าเป็นนวัตกรรมที่ไม่มีใดคิดทำมาก่อน จึงได้รับรางวัลเหรียญเงินจาก สสปช.ดังกล่าว รพ.วิเชียรบุรีต้องขอขอบคุณ PCU ตะพง เป็นอย่างมากสำหรับความรู้และการต้อนรับที่ดียิ่งค่ะ หวังว่าการศึกษาดูงานในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์และนำมาปรับปรุงแก้ไขระบบและการทำงานในชุมชนของอ.วิเชียรบุรีได้เป็นอย่างดีค่ะ