การทำ KM ในส่วนสารบรรณและอำนวยการ

น่าชื่นชมในการกล้าที่จะเดินต่อไปบนเส้นทางของ KM ครับ
ในวันที่ 22 ธันวาคม 2548 ที่ผ่านมาผมได้รับเชิญให้มาบรรยายพิเศษ เกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาคน พัฒนางาน ในส่วนของงานฝ่ายบริหารที่ผมกำกับดูแลอยู่ ให้แก่หัวหน้าส่วนและพนักงานในส่วนสารบรรณฯ ซึ่งจะมีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการของพนักงานในส่วนฯ เพื่อระดมความคิด และสร้างแผนการปฏิบัติงานเชิงรุกของส่วนสารบรรณฯ ผมรู้สึกชื่นชมในการที่ส่วนสารบรรณฯมีการนำ KM มาขยายผลและกล้าที่จะเดินต่อไปบนเส้นทางของ KM ในการพัฒนาคน พัฒนางาน และร่วมพัฒนามหาวิทยาลัยในที่สุด ผมคิดว่าครั้งนี้ก็ถือเป็นอีกก้าวหนึ่งของการใช้ KM ในวลัยลักษณ์ ถึงจะเป็นก้าวเล็ก ๆ แต่ผมคิดว่า การที่เราจะก้าวได้ไกล วิ่งได้เร็ว กระโดดได้สูง ก็คงจะต้องเริ่มจากการก้าวเล็ก ๆ ก่อนเสมอ ผมขอให้กำลังใจพนักงานทุกท่านในส่วนสารบรรณฯ และขอให้พยายามทำกิจกรรมเหล่านี้อย่างต่อเนื่องนะครับ ความสำเร็จในงานที่ได้รับการยอมรับชื่นชม และเป็นประโยชน์กับผู้อื่น ย่อมมีคุณค่าที่ดีเสมอ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM ใน ม.วลัยลักษณ์ความเห็น (1)

อัญญิกา
IP: xxx.28.68.11
เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยกับท่านอ.สมนึกเป็นอย่างยิ่ง ถ้าหากเราเริ่ม KM กับหน่วยงานเล็กๆย่อยๆก่อน จะทำให้ทุกคนสามารถเข้าใจ KM ได้อย่างลึกซึ้ง และสามารถนำไปใช้ได้กับการทำงานในหน่วยงานและกระจายไปสู่องค์กรต่อไป