ความเห็น 7978

การทำ KM ในส่วนสารบรรณและอำนวยการ

อัญญิกา
IP: xxx.28.68.11
เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยกับท่านอ.สมนึกเป็นอย่างยิ่ง ถ้าหากเราเริ่ม KM กับหน่วยงานเล็กๆย่อยๆก่อน จะทำให้ทุกคนสามารถเข้าใจ KM ได้อย่างลึกซึ้ง และสามารถนำไปใช้ได้กับการทำงานในหน่วยงานและกระจายไปสู่องค์กรต่อไป