>>>>>>>>>>>>>>>>>>> สวัสดีค่ะ <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

       ดิฉันและเพื่อนๆ กำลังจัดทำโครงงานภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ข้าวแตน ซึ่งตอนนี้อยู่ในช่วงดำเนินการอยู่ ถ้าเพื่อนๆเผอิญคลิกมาถูก URL ขอดิฉันก็ช่วยกันคอมเม้นต์กันด้วยนะค่ะ ใครคอมเม้นต์ก็ขอให้ประสบผลสำเร็จกับการสอบทุกๆ ที่นะค่ะ สาธุ....
           

           1. ข้อคิดหรือคติในการทำงานของบุคคลที่เป็นภูปัญญาท้องถิ่น คือ
          
2. เพื่อนๆควรนำคุณธรรมที่ได้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร
          
3.เทคโนโลยีพื้นบ้านหรือเทคโนโลยีพื้นฐาน ที่บุคคลเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นในการสร้างงาน คือ
          
4. เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ควรนำมาพัฒนาอาชีพที่ศึกษา ตามความคิดจินตนาการของเพื่อนๆ คือ
           5. ถ้าเพื่อนๆเป็นเจ้าของกิจการในเรื่องที่ศึกษา เพื่อนๆจะพัฒนา
งานให้ดีขึ้นได้อย่างไร
           6. ข้อคิดเห็นอื่นๆ