ความร่วมมือในการสร้างคุณอำนวยระหว่าง BRT และกรมส่งเสริมการเกษตร

Newday
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เมื่อวานเป็นวันนัดหมายคุยกันเรื่อง KM สืบเนื่องจากคราวที่แล้วที่คุยกัน ซึ่งแผนเดิมก็คือการประชุมครั้งนี้จะมีคุณทรงพลผู้เชี่ยวชาญการสร้างคุณอำนวย และคุณธุวนันท์จากกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งกำลังทำโครงการเกษตรยั่งยืนอยู่ แต่เนื่องจากคุณทรงพลติดภาระกิจอยู่ที่ต่างจังหวัดจึงไม่สามารถมาได้ แต่มีคุณธุวนันท์ และทีมงานมาประชุม ซึ่งการประชุมวันนั้นก็เป็นการพบกันระหว่างโครงการ BRT และกรมส่งเสริมการเกษตร โดยโครงการ BRT มีความต้องการที่จะจัดหลักสูตรคุณอำนวยขึ้นมาเพื่อใช้อบรมให้กับบุคคลากรที่จะต้องลงทำงานกับชุมชนในพื้นที่ และกรมส่งเสริมมีความต้องการข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพ การพบกันคราวนี้จึงเหมือนเป็นการเจอกันของ 2 หน่วยงานที่มีจุดเด่นที่เป็นที่ต้องการของแต่ละฝ่าย

ฝ่ายกรมส่งเสริมได้มาพูดถึงโครงการที่กำลังดำเนินการอยู่โดยกรมจะมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมฯอยู่ในพื้นที่ ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่มานานจนรู้จักพื้นที่ค่อนข้างดี เค้ามีเจ้าหน้าที่ทั้งหมด 64 คน อยู่คนละตำบลทั่วประเทศ คอยทำหน้าที่เป็นคุณประสาน คนเหล่านี้จะทำหน้าที่กระตุ้นให้ชาวบ้านจัดเวทีพูดคุย และทำกิจกรรมต่างๆ ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้เป็ฯสิ่งที่ทาง BRT ต้องการ

ในขณะเดียวกันกรมส่งเสริมการเกษตรก็กำลังให้ชาวบ้านทำ road map เกี่ยวกับ biodiversity ในพื้นที่ของตน แต่เนื่องจากที่ผ่านมามักจะทำกันแต่ในเรื่องของพื้นที่เกษตรจึงอาจจะขาดมุมมองด้าน biodiversity ดังนั้นก็หวังว่าโครงการ BRT น่าจะเป็นแหล่งข้อมูลทางด้านนี้ได้

อ.สมศักดิ์ สุขวงศ์ อยากจะให้มีการทำหลักสูตรสอนการเป็นคุณอำนวย แต่เนื่องจากไม่เคยมีหลักสูตรเหล่านี้มาก่อน และการฝึกคุณอำนวยควรที่จะเห็นสภาพ และสถานที่จริง มากกว่าที่จะมานั่งอบรมกันในห้องดังนั้นจึงได้ข้อสรุปว่า จะมีการร่วมมือกันระหว่างกรมฯ และ BRT โดยทางกรมมีเป้าหมายที่จะเปิดมุมมองด้าน biodiversity ให้เจ้าหน้าที่ และผู้เกี่ยวข้องก่อนที่จะลงมือทำ roadmap ของพื้นที่ของเค้า ในขณะที่ BRT ต้องการเพิ่มทักษะของคุณอำนวยไปอยู่ในตัวนักวิทยาศาสตร์ ซึ่งส่วนใหญ่มักจะคุยกับชาวบ้านไม่รู้เรื่อง ซึ่งกรมได้เลือกพื้นที่ของ จ.ราชบุรี และ BRT เลือกพื้นที่ทองผาภูมิเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนดูงานกัน นับว่าเป็นการร่วมมือ พัฒนาหลักสูตรที่ใหม่ และน่าสนใจที่เดียว

ตอนแรกคุณธุวนันท์เลือกพื้นที่ที่จ .น่านด้วย เพราะมีชุมชนที่เข้มแข็งมาก แต่สำหรับตัวเองมีข้อสงสัยว่าถ้าเลือกพื้นที่ที่สำเร็จแล้ว และไม่มีปัญหามาเป็นพื้นที่ตัวอย่างในการอบรม มันจะเหมือนเป็น idea model หรือเปล่า แบบว่าดูว่าเป็นสิ่งง่ายในการสร้างเครือข่ายชุมชน ซึ่งถ้าผู้ที่เข้ารับการอบรมกลับไปที่พื้นที่ของตนแล้วไม่สามารถทำได้ จะเป็นการบั่นทอนกำลังใจหรือไม่ แต่สิ่งเหล่านี้ก็อาจจะไม่เกิดก็ได้ อาจจะเป็นการดีที่ได้เห็นตัวแบบที่ดี ซึ่งก็เป็นการมองคนละมุมที่น่าคิดที่เดียว 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฉันเยาว์ ฉันเขลา ฉันทึ่ง ฉันจึงมาหาความหมายความเห็น (2)

อุรพิณ
IP: xxx.151.216.4
เขียนเมื่อ 

การทำงานโดยเริ่มจากตัวอย่างที่ดี หรือ best practice นั้น เป็นเทคนิคด้านการจัดการความรู้อย่างหนึ่งค่ะ  คือต้องใช้ความคิดเชิงบวก (positive thinking)  ซึ่งในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในวงพูดคุยนั้น จะพบว่าอย่างไรก็ตามจะมีเรื่องของปัญหามาพูดคุยเสมอ  แต่ต้องไม่ลืมที่จะบอกวิธีแก้ไขด้วย  อย่างนี้จะเป็นการจัดการความรู้ที่ดีทีเดียวค่ะ

 

อุรพิณ
IP: xxx.151.216.4
เขียนเมื่อ 

การทำงานโดยเริ่มจากตัวอย่างที่ดี หรือ best practice นั้น เป็นเทคนิคด้านการจัดการความรู้อย่างหนึ่งค่ะ  คือต้องใช้ความคิดเชิงบวก (positive thinking)  ซึ่งในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในวงพูดคุยนั้น จะพบว่าอย่างไรก็ตามจะมีเรื่องของปัญหามาพูดคุยเสมอ  แต่ต้องไม่ลืมที่จะบอกวิธีแก้ไขด้วย  อย่างนี้จะเป็นการจัดการความรู้ที่ดีทีเดียวค่ะ