เรียน สมาชิกทุกท่าน

ในขณะนี้ บางท่านที่ใช้ระบบ GotoKnow.org อาจเจอปัญหาในการเข้าใช้ระบบ คือ เมื่อ login เข้าระบบแล้ว ก็ไม่สามารถเข้าใช้แผงควบคุมได้

ตอนนี้ ทีมงานกำลังพยายามหาสาเหตุของปัญหาและดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน  สำหรับท่านที่เจอปัญหาดังกล่าวนี้ รบกวนช่วยแจ้งรายละเอียดการใช้งานระบบ ณ ขณะที่เกิดปัญหา เวอร์ชันของ Internet Explorer เวอร์ชันของ Windows เป็นต้น จะช่วยให้ทีมงานเห็นปัญหาชัดเจนยิ่งขึ้น โดยเขียนมาที่ http://gotoknow.org/contact หรือ [email protected]

จึงขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วย

ทีมงาน GotoKnow.org