ISO


International Standard of Organization

      ISO เป็นตัวย่อของInternational Standard of Organization เป็นองค์กรระหว่างประเทศที่ทำหน้าที่ในการรับรองคุณภาพขององค์การต่างๆ โดยใช้แนวทางของการประกันคุณภาพโดยการออกใบรับรอง ที่มีอายุตามที่กำหนดให้แก่องวค์การที่ติดตั้งระบบและผ่านการประเมิน

       ISOเป็นองค์กรกำหนดมาตรฐานแต่ไม่ได้ประเมินเอง จะเป็นผู้ขึ้นทะเบียนบริษัทที่จะมาทำหน้าที่เป็นผู้ประเมินใบรับรอง โดยมีการถ่วงดุลกันระหว่างองค์การควบคุมมาตรฐาน องค์การตรวจประเมินมาตรฐานและองค์การที่ปรึกษาเพื่อติดตั้งระบบมาตรฐาน

       มาตรฐาน ISO มีอยู่หลายระบบเช่นISO 9000 มาตรฐานการรับรององค์การคุณภาพในด้านผลิตภัณฑ์และบริการ  ISO14000 มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม ISO 18000 มาตรฐานคุณภาพชีวิตความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน ในส่วนของงานบริการจะใช้ระบบมาตรฐาน ISO 9002

       มาตรฐานISO 9002 มีการกำหนดข้อมาตรฐานไว้เป็นระบบบริหารคุณภาพ-ข้อกำหนด(Quality management systems-Requirement ดังนี้

ขอบข่าย
 
1.1บททั่วไป
1.2การประยุกต์ใช้งาน
 
มาตรฐานอ้างอิง
ISO 9000:2000, Quality management Systems-Fundamental and Vocabulary
 
คำศัพท์/คำนิยาม
1.องค์การแทนผู้ส่งมอบ
2.ผู้ขายของ/ผู้ส่งมอบแทนผู้รับจ้างช่วง
 
ระบบริหารคุณภาพ
 
4.1ข้อกำหนดทั่วไป
4.2ข้อกำหนดด้านเอกสาร
4.2.1บททั่วไป
4.2.2คู่มือคุณภาพ
4.2.3การควบคุมเอกสาร
 
ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร
5.1ความมุ่งมั่นของฝ่ายบริหาร
5.2การมุ่งเน้นที่ลูกค้า
5.3นโยบายคุณภาพ
5.4การวางแผน
5.5ความรับผิดชอบ อำนาจสั่งการและการสื่อสาร
5.6การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร
 
การบริหารทรัพยากร
6.1การจัดสรรทรัพยากร
6.2ทรัพยากรบุคคล
6.3โครงสร้างพื้นฐาน
6.4สภาพแวด ล้อมในการทำงาน

กระบวนการผลิต/การบริการ
7.1การวางแผนกระบวนการผลิต
7.2กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า
7.3การออกแบบและพัฒนา
7.4การจัดซื้อ
7.5การดำเนินการผลิตและการบริการ
7.6การควบคุมอุปกรณ์ติดตามตรวจและเครื่องมือวัด

การวัด วิเคราะห์และการปรับปรุง
8.1บททั่วไป
8.2การติดตามตรวจและการวัด
8.3การควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
8.4การวิเคราะห์ข้อมูล
8.5การปรับปรุงCI,C/A, P/A
 
      หากจะขอประเมินISO 9000 จะต้องมีบริษัทที่ปรึกษามาติดตั้งระบบให้ แล้ววางข้อกำหนดต่างๆเป็นรูปแบบเอกสารคุณภาพไว้ให้ครอบคลุม ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องใช้ได้ ใช้เป็น รู้เรื่อง แล้วก็เลือกบริษัทผู้ประเมินที่ขึ้นทะเบียนกับISO ไว้ มาเป็นผู้ประเมินและรับรอง
      หากพิจารณาแล้วจะพบว่าหลักเกณฑ์ต่างๆในภาพรวมจะคล้ายๆกับของHA แต่ในการเริ่มต้นของ ISO จเริ่มจาก Planก่อนเพื่อวิเคราะห์และวางระบบให้ครบถ้วนตามข้อกำหนดแล้วให้ถือปฏิบัติตามและทำตามแนวทาง PDCA ในขณะที่ของ HAให้เริ่มที่ Check ก่อน โดยตรวจสอบทบทวนในส่วที่เป็นความผิดพลาดหรือเป๋นความเสี่ยงมาวางระบบป้องกันก่อนแล้วค่อยๆขยายไปสุ่ระบบต่างๆให้ครบถ้วนแล้วก็ทำตาม PDCAต่อ
       ในส่วนตัวผม ได้นำเอาหลักการเขียนเอกสารคุณภาพมาปรับใช้เพราะมีการกำหนดไว้อย่างชัดแจ้งดี ในขณะที่HAไม่ได้กำหนดความชัดเจนของเอกสารคุณภาพโดยให้โรงพยาบาลกำหนดขึ้นเองตามความเหมาะสมกับโรงพยาบาล
คำสำคัญ (Tags): #kmกับคุณภาพ
หมายเลขบันทึก: 10760เขียนเมื่อ 27 ธันวาคม 2005 11:46 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 พฤษภาคม 2012 18:24 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี