พัสดุสัมพันธ์ (1)

ปีนี้พี่ปทุมพรได้เชิญผู้ปฏิบัติงานพัสดุในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพมาประชุมแล้ว มีกำหนดจัดในวันที่ 6 มกราคม 2548

    งานนี้กำเนิดขึ้นมาได้ เริ่มจากพี่ปทุมพร (หัวหน้างานพัสดุ 2 มน.) ที่ได้ไปเล่าเรื่องความสัมพันธ์อันดีของคนพัสดุมน. ให้เป็นที่ประทับใจใน UKM ที่ขอนแก่น และงานพัสดุของมหาวิทยาลัยหลายแห่งสนใจถึงความสัมพันธ์อันดีของคนพัสดุในมน. สำหรับงานพัสดุสัมพันธ์ (ผมตั้งเองนะครับ) ไม่แน่ใจว่าพี่ปทุมพร ได้จัดมาแล้วกี่ครั้ง งานพัสดุสัมพันธ์ที่จัดจะเป็นกลุ่มคณะในวิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งพี่ปทุมพรจะรับผิดชอบดูแลงานพัสดุอยู่

     งานพัสดุสัมพันธ์ จัดมาแล้วหลายครั้ง แต่ไม่ว่าจะจัดครั้งไหน ผมมีอันต้องติดภารกิจไม่ได้ไปร่วมงาน จนไม่แน่ใจว่าพี่ปทุมพรจะตัดชื่อออกจากกลุ่มหรือเปล่า อย่างปีนี้พี่ปทุมพรได้เชิญผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพมาประชุมแล้ว มีกำหนดจัดในวันที่ 6 มกราคม 2548 ผมมีภารกิจต้องไป UKM ที่มหาสารคาม เป็นอันว่าผมได้ไปร่วมงานอีกตามเคย

      ปีหน้าจะพยายามทำตัวให้ว่าง และไปร่วมงานพัสดุสัมพันธ์ เมื่อวานผมได้ขอบคุณผ่าน Blog ให้กับคุณใบศรี พันเทศ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ม.มหาสารคาม และคุณสายชล เห็มไธสง นักวิชาการพัสดุ ม.มหาสารคามที่ได้ส่ง ส.ค.ส. อวยพรปีใหม่มาให้ ยังไม่ลืมเลือนกันเมื่อครั้งที่ไป UKM ที่ขอนแก่น เป็นความสัมพันธ์ที่ดีของคนคอเดียวกัน (ปฏิบัติงานด้านพัสดุเหมือนกัน)

บอย

 ชุมชนสำนักงานเลขานุการ  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ความเห็น (0)