งานนี้กำเนิดขึ้นมาได้ เริ่มจากพี่ปทุมพร (หัวหน้างานพัสดุ 2 มน.) ที่ได้ไปเล่าเรื่องความสัมพันธ์อันดีของคนพัสดุมน. ให้เป็นที่ประทับใจใน UKM ที่ขอนแก่น และงานพัสดุของมหาวิทยาลัยหลายแห่งสนใจถึงความสัมพันธ์อันดีของคนพัสดุในมน. สำหรับงานพัสดุสัมพันธ์ (ผมตั้งเองนะครับ) ไม่แน่ใจว่าพี่ปทุมพร ได้จัดมาแล้วกี่ครั้ง งานพัสดุสัมพันธ์ที่จัดจะเป็นกลุ่มคณะในวิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งพี่ปทุมพรจะรับผิดชอบดูแลงานพัสดุอยู่

     งานพัสดุสัมพันธ์ จัดมาแล้วหลายครั้ง แต่ไม่ว่าจะจัดครั้งไหน ผมมีอันต้องติดภารกิจไม่ได้ไปร่วมงาน จนไม่แน่ใจว่าพี่ปทุมพรจะตัดชื่อออกจากกลุ่มหรือเปล่า อย่างปีนี้พี่ปทุมพรได้เชิญผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพมาประชุมแล้ว มีกำหนดจัดในวันที่ 6 มกราคม 2548 ผมมีภารกิจต้องไป UKM ที่มหาสารคาม เป็นอันว่าผมได้ไปร่วมงานอีกตามเคย

      ปีหน้าจะพยายามทำตัวให้ว่าง และไปร่วมงานพัสดุสัมพันธ์ เมื่อวานผมได้ขอบคุณผ่าน Blog ให้กับคุณใบศรี พันเทศ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ม.มหาสารคาม และคุณสายชล เห็มไธสง นักวิชาการพัสดุ ม.มหาสารคามที่ได้ส่ง ส.ค.ส. อวยพรปีใหม่มาให้ ยังไม่ลืมเลือนกันเมื่อครั้งที่ไป UKM ที่ขอนแก่น เป็นความสัมพันธ์ที่ดีของคนคอเดียวกัน (ปฏิบัติงานด้านพัสดุเหมือนกัน)

บอย

 ชุมชนสำนักงานเลขานุการ