มอบดอกบัวอำนวยพรสุนทรสมัย     ขึ้นปีใหม่จงปรีดิ์เปรมเกษมสันต์

พร้อมพูนเพิ่มสินทรัพย์นับอนันต์      มงคลมั่นทุกสิ่งหวังสมดังใจ

ให้เพิ่มพูนพลังกายและความคิด      ในดวงจิตเปี่ยมความดีที่ยึดถือ

ดลบันดาลให้ท่านเฟื่องเลื่องระบือ    ให้บันลือคิดพูดทำสำเร็จเทอญ