วิทยาศาสตร์สุขภาพสัมพันธ์ (1)

การมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างหน่วยงาน ทำให้เกิดความเอื้ออาทร และเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกัน

    ในช่วงเทศกาลปีใหม่ วันนี้มีแต่ผู้ให้และผู้รับที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุข ท่านคณบดี (รศ.มาลินี) เคยพูดคุยกับผมตอนที่ท่านรับตำแหน่งใหม่ ๆ ว่าอยากไปสร้างความสัมพันธ์กับคณะในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ การมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างหน่วยงาน ทำให้เกิดความเอื้ออาทร และเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกัน พอมาถึงช่วงเทศกาลปีใหม่ ท่านจริงได้ให้ผมช่วยจัดหาดอกไม้ประดิษฐ์ ให้กับท่านคณบดีในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ความจริงท่านได้ส่งความสุขปีใหม่ด้วยหนังสือ : การจัดการความรู้ กระบวนการปลดปล่อยมนุษย์ สู่ศักยภาพ เสรีภาพ และความสุข ของศ.นพ.ประเวศ วะสี ให้กับผู้บริหารในมหาวิทยาลัยนเรศวรแล้วทุกท่าน รวมถึงบุคลากรในคณะสหเวชศาสตร์ทุกท่านได้รับกันอย่างทั่วหน้า ผมเองได้อ่านจบไปแล้ว 1 รอบ คณะในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพที่ท่านคณบดีได้นำดอกไม้ประดิษฐ์ที่สวยงามดูเหมือนจริงไปมอบให้ ได้แก่

  • คณะแพทยศาสตร์
  • คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
  • คณะเภสัชศาสตร์ (เคยอาศัยเป็นที่ทำการชั่วคราว ตั้งแต่ปี 2540)
  • คณะสาธารณสุขศาสตร์ (ตอนนี้กำลังย้ายมาอยู่ใกล้กัน)
  • คณะพยาบาลศาสตร์ (คณะข้างบ้านอยู่ติดกัน ก่อตั้งพร้อมกัน)
  • คณะทันตแพทยศาสตร์ (คณะข้างบ้านอยู่ติดกัน ก่อตั้งพร้อมกัน)

     หลังจากแวะเวียนไปสวัสดีปีใหม่ในคณะกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานแล้ว จะมาสิ้นสุดที่ท่านอาจารย์วิบูลย์ (ผู้ใหญ่บ้านคนสำคัญใน NUKM blog) โดยท่านคณบดีได้เตรียมดอกไม้ประดิษฐ์ไปมอบให้อีกเช่นกัน และวันนี้ท่านอาจารย์วิบูลย์ได้เชิญชวนผู้ที่จะไป UKM ที่มหาสารคามมาร่วมทานข้าวกลางวันด้วย ผมได้มีโอกาสติดตามท่านคณบดีไปมหาสารคามด้วย เป็นความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงาน

"ความสัมพันธ์ที่ดีของบุคลากรระหว่างหน่วยงาน

ช่วยส่งผลให้เกิดพลังแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นอย่างดีครับ ..."

 

บอย

ชุมชนสำนักงานเลขานุการ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ความเห็น (0)