ครูดีในดวงใจ 1 (วิเคราะห์สรุปขุมความรู้)

Billy
          เมื่อเสร็จสิ้นจากการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    ขณะนี้เวลาบ่ายโมงกว่าแล้ว   พอมีเวลาว่างบ้าง   จึงอยากจะเพิ่มเติมคลังความรู้ ข้อมูล รายละเอียดเกี่ยวกับ   "   กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพครู...ครูดีในดวงใจ   "  ในการจัดการความรู้ Tacit  Knowleage ( ความรู้ฝังลึก)    ของโรงเรียนชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์   ปีการศึกษา   2550  เพื่อเป็นคลังความรู้   คลังข้อมูลแก่คณะครูของโรงเรียน   และผู้เยี่ยมชมทั่ว ๆไป   ครับ      สรุปวิเคราะห์ขุมความรู้ . .. ได้ที่รับ   จาก คุณสมบัติครูดีในดวงใจ

1. 
ครูต้องรักและเมตตาต่อลูกศิษย์
2. 
ครูต้องมีบุคลิกภาพดี   อารมณ์ดี   ร่าเริงแจ่มใส
3. 
ครูมีลักษณะความเป็นผู้นำ   มีความรับผิดชอบ    มีความขยันและอดทน   อดกลั้น
4. 
ครูต้องปลูกฝังคุณธรรม   จริยธรรม   ระเบียบวินัยให้กับลูกศิษย์
5. 
ครูต้องมีความเสียสละ   เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน
6. 
ครูควรมีเทคนิคการสอนและใช้การเสริมแรง   แรงจูงใจที่ดีกับศิษย์
7. 
ครูต้องศรัทธาในวิชาชีพครู
8. 
ครูต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อให้ความรู้แก่ลูกศิษย์
9. 
ครูต้องเป็นแบบอย่างที่ดีต่อลูกศิษย์และบุคคลทั่วไป    เช่น   การครองตน   เรื่องความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวัน    ความมีคุณธรรมประจำใจ   การแสดงออกทางจริยธรรมที่ดีงาม   ตลอดจนความมีระเบียบวินัยในตนเอง
10.
ครูต้องแนะนำ   สั่งสอนให้เด็กรักในการอ่านหนังสือ   และรูจักค้นคว้าหาความรู้เรื่องราวต่าง ๆ
11.
ครูควรสอนให้ลูกศิษย์ได้รีบการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง   และมีความภาคภูมิใจในผลงานของตน
12. 
ครูต้องมีคุณธรรม   จริยธรรม   ที่สูงมาก    ตามหลักพุทธธรรม
13.
ครูต้องอุทิศเวลาให้ลูกศิษย์เสมอ ๆ
14.
ครูต้องสอนอย่างมีขั้นตอน   ครบกระบวนการจนเด็กเกิดความรู้   และนำไปใช้ในวิถีชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข
15.
ครูต้องตั้งใจสั่งสอนลูกศิษย์อย่างเต็มเวลา   ตรงเวลา   และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
16.
ครูต้องเป็นผู้ที่ประพฤติ   ปฏิบัติตนที่ดี   ทั้งต่อหน้าและลับหลัง
17. 
ครูดี   ต้องมีจรรยาบรรณของความเป็นครู

                                   
                  ในครั้งต่อไปผมจะสรุปการสังเคราะห์แก่นความรู้     ปัจจัย  / องค์ประกอบ....ของคุณสมบัติครูดีในดวงใจ..( Tacit  Knowleage).. นะครับ              รักและศรัทธาในความเป็นครูเช่นกันครับ

                                Billy

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ผู้บริหารโรงเรียนชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์

คำสำคัญ (Tags)#ครูดี

หมายเลขบันทึก: 107279, เขียน: 29 Jun 2007 @ 15:16 (), แก้ไข: 21 Jun 2012 @ 20:37 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 4, อ่าน: คลิก


ความเห็น (4)

Tadsanee
IP: xxx.121.171.77
เขียนเมื่อ 
ไม่ได้พบกันนานค่ะ   ยินดีที่ได้เห็นการเขียนเล่าความคืบหน้านี้  น่าสนใจค่ะ  แต่อยากจะทราบว่า ข้อไหนที่นักเรียนอยากได้มากที่สุด
tadsanee
IP: xxx.121.171.77
เขียนเมื่อ 

ยินดีที่ได้เห็นข้อความนี้ค่ะ   เนื่องจากไม่ได้ข่าวคราวกันนานทีเดียว

แล้วนักเรียนต้องการข้อไหนมากที่สุดคะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะคุณ...Billy

  • ดีจังเลยนะคะ  มีการสรุปขุมความรู้แบบนี้ 
  • เกณฑ์ของครูดีในดวงใจ  แต่ละปีการศึกษา  เหมือนกันหรือปเล่าคะ
  • หากครูอ้อยยังไม่เคยได้  คงอดตลอดชีวิตแน่เลยค่ะ

ขอบคุณค่ะ

IP: xxx.25.157.109
เขียนเมื่อ 

....ขอบคุณสำหรับทุกท่านที่แวะเยี่มชม...

- สำหรับคุณสมบัติครูที่นักเรียนชอบมากที่สุด..อันดับ1 2 3...คงต้องไปสอบถามนักเรียนก่อนนะครับ(ครูจะได้รู้ความต้องการเด็ก ๆนักเรียน  ขอบคุณที่แนะนำครับ)

-     สำหรับปัจจัย องค์ประกอบและเกณฑ์  ครูดีในดวงใจ (ชื่อแบบนี้)..  เป็นการระดมความคิด  ความประทับใจเกี่ยวกับคุณสมบัติครูที่ดี ๆๆ  ในมุมมอง ประสบการณ์เรื่องเล่าของคณะครูโรงเรียนชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์  จำนวนประมาณ  20  คน..(เป็นบริบทเฉพาะโรงเรียนครับ)..
-    เพื่อสะท้อน  และเป็นแรงขับพลักดัน  ในการยอมรับของคณะครูของโรงเรียน...เพื่อเป็นแนวทางหนึ่งในการที่จะพัฒนาตนเองไปสู่ครูที่ดี ๆๆครับ

-     ชื่อ "  ครูดีในดวงใจ  "  พวกเราตั้งขึ้นเองและยอมรับกันเองครับ  อาจเป็นชื่ออื่น ๆก็ได้ครับ  แต่ชื่อนี้มีความหมายคลอบคลุมดีมาก ๆครับ

     ขอบคุณที่พูดคุย ทักทาย และให้ข้อคิด  ข้อแนะนำ ครับผม...*-*   *-*   *-*