เทคนิคพิจิตรเราใช้kmกับโครงการC-poorsในหลายระดับแล้วดังนี้

1.  เราทำkmในกลุ่มผู้บริหารเพื่อเตรียมการในการประชุมชี้แจง สมาชิก อศจ. พิจิตร ในเรื่องการทำkmแก้จน

2.  เราทำkmกับสมาชิกของ อศจ. พิจิตร ที่จะต้องร่วมกันดำเนินโครงการ แก้จนฯ

3.  วันนี้เราขยายผลมนุษย์km และเราทำkmกับมนุษย์km ที่เราถ่ายทอดวิทยายุทธ์ เพื่อค้นหาวิธีการที่พวกมนุษย์kmจะลงพื้นที่ในการแก้จนฯ 

สนุกมากๆเราได้องค์ความรู้ทั้งการดำเนินงานของ อศจ. และ การดำเนินงานของมนุษย์ kmแก้จน วันนี้มนุษย์kmออกสำรวจชาวบ้านที่ยากจนตามบัญชี 270 คนที่อศจ. พิจิตร มีอยู่ ปัญหามากมาย แต่เราทำkmแล้ว สมาชิกของเทคนิคพิจิตรที่ออกดำเนินการจึงมีวิธีแก้ปัญหา และมีการรายงานมาที่ท่านสิทธิพงษ์ ลาภถาวร cko ของชาวเทคนิคพิจิตร ทำให้การทำงาน มีแต่ความสุข.....นี่แหละหนามนุษย์ km ตัวจริงของชาวเทคนิคพิจิตร.....ขอให้กำลังใจทุกท่านครับ...