ตุลา31

ลาหยุด
                19/ธันวาคม/2548        วันนี้ก็ต้องขอลาหยุดอีกครับเพราะว่าต้องมาทำเรื่องขอลงทะเบียนล่าช้าที่มหาวิทยาลัย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของตุลาความเห็น (0)