วันแรกของการออกหน่วย เพื่อประเมินเท้าผู้ป่วยเบาหวาน ทีมเราดูเหมือนจะตื่นเต้นกันทุกคน เรามารวมกันที่ PCU ทุกคนมีแววตามุ่งมั่น กระตือรือร้นที่จะทำความเข้าใจแบบประเมินเท้า ก่อนการใช้ครั้งแรก และเมื่อไปถึงจุดนัดพบแต่ละชุมชนแล้ว ผู้มารับบริการกำลังรออยู่แล้วและต่างก็เข้าใจว่าเรามาเพื่อเจาะเลือดตรวจเบาหวาน แต่เมื่อเราได้ให้ข้อมูลว่ามาตรวจเท้าต่างตื่นเต้นกันใหญ่ บ่นอุบอิบว่าเกรงใจเพราะอายส้นเท้าแตกบ้าง อายเล็บดำบ้าง และบางคนก็รีบไปล้างเท้า ทุกคนที่มาต่างให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและพุดเป็นเสียงเดียวกันว่า เจ้าหน้าที่ให้บริการใกล้ชิด ( เท้า )มาก ต่างก็ประทับใจและยังอาสาพาทีมเราเดินไปบ้านผู้ป่วยที่มาไม่ได้ เพราะอยากให้เพื่อนบ้าน ที่เป็นเบาหวานมีโอกาสได้รับการตรวจเท้าเหมือนตน

นางเกษร  ทิพเสนา  พยาบาลวิชาชีพ  ผู้เล่าเรื่อง