After Learning Review and Formative Evaluation(2)

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ทบทวบชีวิต พิชิตปัญหา

After Learning Review and Formation Evaluation (2)

 ผมได้รับเชิญไปเป็นอาจารย์พิเศษที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งเป็นเวลาติดต่อมาหลายปี ทุกครั้งที่จบการเรียนการสอนจะให้นิสิต ทำ AAR ตลอด ซึ่งนิสิตส่วนใหญ่พึงพอใจในการสอนที่ สอดแทรกเรื่องนอกบทเรียน โดยเฉพาะ เรื่องการทำงานในอนาคตที่ต้องทำงานเป็นทีม และ ต้องทำงานร่วมกับผู้อื่น

 ครั้งนี้ผมปรับใหม่ คือ ทำ ALR คือ After Learning Review โดยให้นิสิตเขียนประเด็น ดังนี้

 1. สิ่งคาดไว้เมื่อเข้ามาเรียนสาขานี้
 2. ได้ตามที่ตั้งใจหรือไม่
 3. อะไรคือความแตกต่าง
 4. สิ่งที่ได้เกินกว่าที่ตั้งใจไว้
 5. สิ่งที่ยังขาด
 6. แผนพัฒนาตนเองในอนาคต

 สิ่งที่ได้ทำความเข้าใจกับนิสิต กลุ่มนี้ที่มี ถึง ๔๐ กว่าชีวิต คือ สิ่งที่นิสิตได้เรียนมาเป็นเวลาสามปีกว่าจะขึ้นปีสี่ ว่า "KUSAPDeV" "กูแสบดีวะ" ใหม

 1. Knowledge
 2. Understanding
 3. Skill
 4. Attitude
 5. Performance
 6. Development
 7. Value

โดยเน้นสิ่งที่ "ต้องรู้" "น่ารู้" "ควรรู้" เป้าหมายเพื่อดูพัฒนาการของนิสิต ซึ่งผ่านระบบการเรียนการสอนมาถึงสามปีกว่า

จากการที่นิสิตตอบมา มีจำนวนไม่น้อย ที่ไม่พึงพอใจกับสาขาที่เรียน และ มีจำนวนไม่น้อยที่เตรียมตัวจะไปเรียน ปริญญาโท ในสิ่งที่ตนเองชอบ และ จำนวนไม่น้อยที่รักในสิ่งที่เรียน

ผมได้สอดแทรก และ สร้างแรงจูงใจเพื่อให้นิสิตชั้นปีนี้ "เกิดความภาคภูมิใจ และ ตั้งใจร่ำเรียนในวิชาชีพ ที่อุตส่าห์ ฟันฝ่ามาสามปีกว่า" ต้องลองติดตามดูครับ โดยเบื้องต้นได้เรียนให้ท่านคณบดี ที่น่ารัก และ คณาจารย์ที่เข้าร่วมฟังคำสอนไปเบื้องต้นแล้ว

เชิญครับ ลองออกความเห็น "การสอน สอดแทรก ด้วยการติดตาม ALR and Formative Evaluation" และข้อสุดท้าย แถม "Passion Plan"

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)