HA and Best Practice (๖)

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
โรงพยาบาลส่ง Best practice มา ๑๔ เรื่อง

HA and Best Practice (๖)

 จากการที่ ศูนย์ HACC_KKU ได้เรียนเชิญโรงพยาบาลในภาคตะวัออกเฉียงเหนือ นำเสนอ " เพื่อคัดเลือก Best Practice ไป HA Forum ครั้งที่ ๗ ( Click ) " ความก้าวหน้าล่าสุดมีโรงพยาบาลส่ง เอกสารมาร่วมประมาณ ๑๔ เรื่อง ซึ่งทีมงาน จะได้จัดให้มีการนำเสนอ ในวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๔๙ ที่ศูนย์บริการวิชาการ ห้อง SME

  จึงเรียนโรงพยาบาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่ง "กิจกรรม Best Practice" ที่น่าเป็นแบบอย่างโดยด่วนครับ

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)