20/ธันวาคม/2548        วันนี้ได้รับงานจากพี่เบิร์ดให้ออกแบบป้ายการประชุมของ 5 รัฐวิสาหกิจและส่วนราชการ โดยมีการประปาส่วนภูมิภาค เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุม  ส่วนอีก 4 หน่วยงาน คือ 1. การประปานครหลวง 2. องค์การโทรศัพท์  3.  การไฟฟ้านครหลวง  4.  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  แบบที่ทำออกมาใช้ขนาดป้าย  21 * 35 นิ้ว  แล้วใช้ Logo ของทั้ง 5 หน่วยงาน วางอยู่ด้านบน เรียงกัน  ด้านล่าง Logo  เป็นข้อความเกี่ยวกับหัวข้อ วัน เวลา สถานที่ ของการจัดงาน