ความเห็น 17038

รายงานผลkmแก้จน

ธานินทร บุญยะกาพิมพ์
IP: xxx.129.4.163
เขียนเมื่อ 

ขณะนี้ ขบวนการแก้จนของพวกเราชาวพิจิตรเสร็จแล้วครับ กำลังรายงานผลมาที่ อ.ธานินทร เพื่อจัดทำรายงานผล และ รายงานวิจัยครับ คณะผู้ตรวจจาก สอศ และศูนย์ภาคเหนือมาติดตามผลแล้ว พวกเราดีใจมากที่คณะผู้ตรวจบอกว่าผลงานของเราดีมากๆๆๆๆๆ  ก็ต้องยกความดีงามทั้งมวลให้ท่านผอ.ประธานวิทย์ และ ท่านรองฯสิทธิพงษ์ ลาภถาวร ครับ ท่านทั้งสองเหนื่อยมากๆกับงานนี้............แต่คำชมก็ทำให้พวกเราหายเหนื่อยครับ...วันนี้อยากรายงานภาพกว้างของการแก้จนด้วยกระบวนการKMดังนี้ครับ

1.  เราใช้กระบวนการKMกับทุกขั้นตอนของการทำงาน ตั้งแต่เริ่มโครงการครับ

2.  กระบวนการที่ใช้ คือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทุกระดับ ทุกหน่วยงาน ทั้ง ผู้ปฏิบัติ ทั้ง ผู้ยากจน ทั้งผู้บริหารนโยบาย ครับ

3.  ในการพัฒนาอาชีพฯแบบบูรณาการนี้ เราใช้ KM ในทุกกระบวนการครับ  โดยเราให้ความสำคัญใน 2 มิติ คือ

3.1  มิติด้านกระบวนการ หมายถึง ทุกคนที่ร่วมขบวนการต้องตอบได้ว่า ทำอะไร ทำอย่างไร ทำกับใคร ทำที่ไหน ทำเมื่อไร มิตินี้หมายถึงกระบวนการ ขั้นตอนในการทำงาน

3.2  มิติด้านผลผลิต หมายถึงต้องตอบคำถามจากข้อที่ 3.1 ให้ได้ว่าผลที่เกิดจาก 3.1 นั้นคืออะไร ซึ่งพิจิตร เราให้ความสำคัญในประเด็นต่อไปนี้

      3.2.1  Tacit Knowledgeที่กลุ่มชาวบ้านร่วมกันค้นพบ

      3.2.2  Tacit Knowledge ที่เกี่ยวกับภูมิปัญญาชาวบ้าน

      3.2.3   Tacit Knowledge ที่เกี่ยวกับ การถ่ายทอดความรู้ การพัฒนาอาชีพ

      3.2.4  Tacit Knowledgeที่เกี่ยวกับการดำเนินโครงการอย่างมุ่งผลสัมฤทธิ์

     3.2.5  Tacit Knowledge เกี่ยวกับเคล็ดลับในอาชีพที่ทำการพัฒนาครับ

           ท่านผู้อ่านมีอะไรจะแนะนำก็เชิญนะครับ