ความเห็น 7690

รายงานผลkmแก้จน

ธานินทร บุญยะกาพิมพ์
IP: xxx.129.4.163
เขียนเมื่อ 

นี่คือแผนการที่ที่เกิดจากเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของพวกเรามนุษย์kmวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร

1.      ไปพบชาวบ้านเพื่อยืนยันการร่วมแก้ปัญหาความยากจน  (27 ธ.ค)
2.      ส่งผลและรายชื่อที่สำรวจ เพื่อแยกกลุ่มอาชีพ  (29 ธ.ค)
3.      ไปพบกลุ่มเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้(4 - 6มกราคม)
4.      ทำโครงการ หรือ หลักสูตร (4 - 6มกราคม) โดยมีรายละเอียดใช้เงินเท่าใด มีหลักสูตรอย่างไร   วิทยากร  วิทยากร  นักเรียนนักศึกษา
5.      ดำเนินการตามโครงการระหว่าง 7-13 มกราคม 2549
6.      แสดงผลงาน สาธิต แข่งขัน วันที่ 14  มกราคม 2549
7.      ดำเนินการต่อจนเสร็จสิ้นโครงการเดือน มีนาคม

อยากจะบอกว่ามนุษย์kmทุกท่านต่างมีความสุข สนุกสนานที่จะดำเนินการตามโครงการฯ เหตุเพราะเรามีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ที่สำคัญเรามีการแบ่งงานกันทำด้วยนะครับ ก็วันนี้มนุษย์kmทุกคนออกไปพบชาวบ้าน ผมและครูพินิจได้รับฉันทานุมัติจากมนุษย์kmที่ออกพื้นที่ ให้เข้าร่วมฟังการประชุมทางไกลตอนบ่ายโมงครึ่ง และต้องนำผลการร่วมประชุมทางไกลไปรายงานให้มนุษย์kmฟังด้วยนะครับ นี่แหละผลของการใช้kmมาทำงานในทุกหน่วยหรือทุกส่วนของงาน...........ดีจริงๆๆๆๆๆๆๆ

ท่านผอ. ประธานวิทย์ ท่านสิทธิพงษ์ ยิ้มไม่หุบเลยนะครับที่พวกเรามนุษย์kmของเทคนิคพิจิตรพร้อมใจกับทำงานและเอื้อประโยชน์ต่อกันเช่นนี้......