ศูนย์กิจกรรมอิสรชน : รณรงค์เรื่องทักษะชีวิตในสถานพินิจ

การจัดกิจกรรมแต่ละครั้งจะใช้งบประมาณในการจัดกิจกรรมเฉลี่ย ครั้งละ 3,000 – 4,000 บาท เพื่อใช้เป็น ค่าพาหนะ ค่าอาหารว่าง และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ในแต่ละครั้ง โดยที่ วิทยากรและอาสาสมัครที่เข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละครั้งจะไม่ได้รับค่าตอบแทนในการจัดกิจกรรมแม้แต่บาทเดียว แต่ทุกคนยินดีไปร่วมกันสร้างกระบวนการเรียนรู้ด้วยความสมัครใจ และเชื่อมั่นในการสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงชีวิตที่ดีของเด็กและเยาวชนในสถานพินิจที่เข้าร่วมโครงการ

รณรงค์เรื่องทักษะชีวิตในสถานพินิจ  

          สมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน(องค์กรสาธารณประโยชน์) ดำเนินกิจกรรมให้ความรู้เรื่องทักษะชีวิตให้แก่เยาวชนในสถานพินิจในเขตกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2548 แต่เนื่องจากในช่วงเวลาที่ผ่านมา สมาคมฯประสบปัญหาด้านงบประมาณสนับสนุนทำให้เว้นช่วงการทำงานในสถานพินิจมากว่า 6 เดือน จากปกติ อิสรชนจะมีตารางการจัดกิจกรรมให้ความรู้เฉลี่ย สถานพินิจแห่งละ 2-3 ครั้งต่อปี

          การจัดกิจกรรมแต่ละครั้งที่อิสรชนจัด จะเข้าไปให้ความรู้เรื่องทักษะชีวิตผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ  และการฉายภาพยนตร์การ์ตูนสนุก ๆ ที่แฝงไปด้วยความรู้และความสนุกสนาน และรวมถึงกิจกรรมให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์และการปฏิบัติตัวที่เหมาะสมระหว่างเพศให้แก่เด็กและเยาวชนกลุ่มนี้ โดยในช่วงเวลาที่ผ่านมา อิสรชนได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องได้แก่ กองควบคุมโรคเอดส์ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร และผู้บริจาคทั่วไป 

          การจัดกิจกรรมแต่ละครั้งจะใช้งบประมาณในการจัดกิจกรรมเฉลี่ย ครั้งละ 3,000 – 4,000 บาท เพื่อใช้เป็น ค่าพาหนะ ค่าอาหารว่าง และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ในแต่ละครั้ง โดยที่ วิทยากรและอาสาสมัครที่เข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละครั้งจะไม่ได้รับค่าตอบแทนในการจัดกิจกรรมแม้แต่บาทเดียว แต่ทุกคนยินดีไปร่วมกันสร้างกระบวนการเรียนรู้ด้วยความสมัครใจ และเชื่อมั่นในการสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงชีวิตที่ดีของเด็กและเยาวชนในสถานพินิจที่เข้าร่วมโครงการ 

          ในปี 2550- 2551 นี้ อิสรชน มีความตั้งที่จะเข้าไปจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตให้แก่เด็กและเยาวชนในสถานพินิจในเขตกรุงเทพมหานครอีก แต่ ยังประสบปัญหาในด้านงบประมาณอยู่ โดยปีนี้ ตั้งใจจะจัดกิจกรรมใน สถานพินิจ 5 แห่ง ๆ ละ 3 รุ่น รวมทั้งหมด 15 รุ่น ค่าใช้จ่ายรุ่นละ 3,000 บาท  รวมทั้งสิ้น 45,000 บาท ผู้สนใจท่านใดจะมีส่วนร่วมในการสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อนำไปสู่การพัฒนาทักษะชีวิตให้แก่เด็กและเยาวชนในสถานพินิจทั้ง 5 แห่ง ได้แก่ บ้านปราณี บ้านเมตตา บ้านอุเบกขา บ้านกรุณา และบ้านมุฑิตา ติดต่อมาที่...  

สำนักเลขาธิการ สมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน(องค์กรสาธารณ ประโยชน์)  

50/357 หมู่บ้านพนาสนธิ์ 2 ถนนนิมิตใหม่ 

แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

โทรศัพท์/โทรสาร 0 2915 6227

ประสานงาน 086 687 0902

สนับสนุนกิจกรรม


สามารถโอนเงินสดเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาปิ่น เกล้า

ชื่อบัญชี สมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน

เลขที่บัญชี 031 – 0 – 03432 – 9

และแฟ๊กซ์ใบโอนเงินมาที่ สมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน

หากคุณมีเพื่อน หรือคนรู้จัก กรุณาบอกต่อ ถึง สิ่งดีดี ที่เขา จะได้มีโอกาส มีส่วนร่วมในการสร้างสังคมดีดี ร่วมกันกับ คุณ

หวังว่า คุณ จะเป็นส่วนหนึ่งของ การสร้างโอกาสให้สังคมได้

อิสรชน : ไร้กรอบ ไร้กาลเวลา ไร้ความคาดหมาย ไร้ความคาดเดา มีแต่ความสม่ำ เสมอในทุกสิ่งที่คิดและทำ

 
 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สถาบันสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชนความเห็น (0)