สุกัลยา35

งานใหม่ในกอง

อาคารประชาสัมพันธ์  กองผลิตสือประชาสัมพันธ์  แผนกผลิตสื่อและรายการ 

ช่วงเช้า

     -วันนี้เป็นวันแรกของการมาอยู่ที่แผนกผลิตสื่อและรายการ ซึ่งมีพี่ตูมเป็นหัวหน้าแผนก การทำงานในช่วงเช้าของเราจึงยังไม่ได้ทำงานที่เป็นชิ้นเป็นอันได้เดินชมแผนกและรับฟังการอธิบายของการทำงานในแผนก ซึ่งแผนกผลิตสื่อและรายการนี้จะทำหน้าที่ในการผลิตรายการที่ออกอากาศทาง EGAT TV และรายการเสียงตามสายที่จะมีการรายการกันวันละ 3 เวลา แต่ไม่ได้เป็นรายการสดในทุกครั้งบางทีก็ต้องบันทึกเทปเหมือนรายการทีวีเหมือนกันเพราะพิธีกรรายการเสียงตามสายงานเยอะมาก วันนี้จึงเป็นการเรียนรู้งานเท่านั้น การทำงานของแผนกผลิตสื่อและรายการนี้เกี่ยวเนื่องกับแผนกโสตทัศนูปกรณ์ที่เราได้อยู่มาแล้ว ดังนั้นสถานที่ทำงานเราก็คงยังอยู่ในห้องปฏิบัติการวีดีทัศน์เช่นเดิม

ช่วงบ่าย

     -เราช่วยกันคิดการแสดงที่จะต้องแสดงในวันปีใหม่ของชั้น5ในวันที่29ธันวาคมนี้ว่าเราจะแสดงการเต้นประกอบเพลง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของสุกัลยาความเห็น (0)