เรื่องเล่าจากออสเตรเลีย (25.2)

Coff Harbour Health Service อยู่ในเขตบริการสุขภาพของ Mid North Coast Area Health Service ของรัฐNew South Wales

        ในแต่ละตึกจะมีป้ายติดสำหรับเกณฑ์การเรียกทีมแพทย์ฉุกเฉิน (Medical Emergency Team) ในกรณีที่มีภาวะฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลจะมีทีมที่จะมาช่วยในการดูแล ซึ่งมีเกณฑ์ในการตามทีม ในกรณีที่พบผู้ป่วยที่มีสภาวะหัวใจและระบบหายใจล้มเหลวและสภาพที่กำหนดดังต่อไปนี้

  1. Airway : Threatend
  2. Breathing : All respiratory arrests, RR < 5, RR>36
  3. Circulation : All cardiac arrests, PR < 40, Profound hypotension ie. Acute change in systolic blood pressure of 20 mmHg
  4. Neurology : Sudden fall in level of conciousness (Fall in GCS of > 2 points) , Repeated or prolonged seizures
  5. Other : Any patient who you  are seriously worried about that does not fit the above criteria

To call the Medical Emergency Team Phone 300

Tell the operation “ Medical Emergency” and location the patient

         ในบริเวณของโรงพยาบาลนี้ ยังเป็นที่ตั้งของภาควิชาสุขภาพชนบท(School of Rural Health)ของคณะแพทยศาสตร์(Faculty of Medicine)ของมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์(The University of New South Wales)ด้วย

        Coff Harbour Health Service อยู่ในเขตบริการสุขภาพของ Mid North Coast Area Health Service ของรัฐNew South Wales แบ่งออกเป็น 5 ส่วนใหญ่ๆ ประกอบด้วย

  1. Coff Harbour Base Hospital ส่วนของโรงพยาบาล
  2. Mental Health ส่วนของสุขภาพจิต
  3. Community Health ส่วนของสุขภาพชุมชน
  4. Drug and Alcohol ส่วนของบริการบำบัดสุราและยาเสพติด
  5. Oral Health  ส่วนของสุขภาพช่องปาก
โดยใช้สถานที่ในบริเวณเดียวกัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน PracticalKMความเห็น (0)