เป็นบันทึกย้อนหลังของเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2548 นะคะคือเมื่อวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ที่ผ่านมาทางโรงเรียนได้ปรับปรุงระบบอินเตอร์เนตในโรงเรียนใหม่เป็นเหตุให้อินเตอร์เนตใช้ไม่ได้เลยไม่ได้บันทึกไป 2 วันค่ะ เมือวันพฤหัสบดีนั้นในตอนเช้าก็เปิดเครื่องขยายเสียงเพื่อจัดทำรายการเสียงตามสายจากนั้นในช่วงตอนเช้าก็จัดเก็บห้องโสตฯ เพื่อเตรียมตั้งโต๊ะคอมพิวเตอร์ตัวใหม่ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดซื้อใหม่  และในตอนบ่ายก็อยู่ประจำห้องโสตเพื่อบริการยืมคืนอุปกรณ์ภายในห้องโสตฯ  ซึ่งวันนี้ก็มีการแจ้งขอใช้ห้องประชุมใหญ่เพื่อทำการประชุมผู้ปกครองของนักเรียนชั้น ม.5  ก็ไปเปิดห้องและเปิดไฟเสียบสายไมโครโฟนเช็คไมโครโฟนพร้อมใช้งานให้ และก็ทำบันทึกการยืมโดยบันทึกลงในสมุดยืมคืนอุปกรณ์ และก็มีนักเรียนขอยืมแผ่นซีดีภาพกิจกรรมก็ให้นักเรียนกรอกแบบฟอร์มการยืมโดยลงชื่อและวันที่การยืมพร้อมทั้งกำหนดการคืนโดยไม่เกิน 3 วัน ก่อนที่จะรับของไป ก็ต้องตรวจดูในกล่องซีดีก่อนว่ามีแผ่นหรือไม่  ค่ะและวันนี้ก็เป็นอันว่าเสร็จสิ้นภาระกิจแต่เพียงเท่านี้ค่ะ