ยาแก้เมาค้าง (hangover)

ยาแก้เมาค้างไม่ได้ผลเลยแม้แต่ขนานเดียว ทางที่ดีที่สุดคือ การไม่ดื่มเหล้า...

ยาแก้เมาค้าง (hangover)

วันนี้ (26 ธันวาคม 2548) ผู้เขียนได้รับบัตรเชิญไปงานศพแต่เช้า ท่านผู้นี้ปกติไม่ดื่มเหล้า ไปงานเลี้ยง และดื่มเหล้าเข้าไป หลังจากนั้นได้ขับรถไปชนรถสิบล้อที่จอดอยู่ข้างถนน มีผู้นำส่งโรงพยาบาล ผ่าตัดสมองไป 2 ครั้ง อาการไม่ดีขึ้น และเสียชีวิตในเวลาต่อมา

คนที่ไม่ได้ดื่มเหล้าเป็นประจำควรระมัดระวังให้มากว่า ท่านมีโอกาสเมาได้เร็วกว่าคนที่ดื่มเหล้าเป็นประจำ คนที่ดื่มเหล้าเป็นประจำมีแนวโน้มจะเมาช้ากว่าคนที่ดื่มเหล้านานๆ ครั้ง เนื่องจากมีการปรับตัวของเอนไซม์ทำลายแอลกอฮอล์ให้ทำงานได้เร็วขึ้น

ตำราสรีรวิทยากล่าวว่า คนบางตระกูล(ชาวคอร์เคเชียนหรือฝรั่ง)มีเอนไซม์ทำลายแอลกอฮอล์ที่ผนังเซลล์กระเพาะอาหารมากกว่าคนเชื้อชาติอื่นๆ ทำให้มีแนวโน้มจะเมาช้ากว่าคนทั่วไป

คนที่กินเหล้าแล้วเมาช้าไม่ใช่คนเก่งอะไร แต่เป็นคนที่คุ้นเคยกับความชั่วร้ายมากกว่าคนอื่น ดังพระพุทธพจน์ที่ว่า คนดีทำดีง่าย คนดีทำชั่วยาก คนเลวทำเลวง่าย คนเลวทำดียาก

ความเป็นคนดีในพระพุทธศาสนามีองค์ธรรมประการหนึ่งได้แก่ วิริยะ(ความเพียรหรือความกล้าหาญ) ความกล้าหาญในที่นี้ไม่ใช่ความกล้าบ้าบิ่นอะไร เช่น ไม่ใช่กล้าไปดวลเหล้ากับคนเลว ฯลฯ แต่เป็นความกล้าหาญที่จะยืนหยัดในการทำดี เช่น ไม่ดื่มเหล้า ไม่ร่วมงานที่มีการดื่มเหล้า ฯลฯ

ตำราของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกล่าวถึงธรรมชาติของ “ดารา (superstars)” ไว้ประการหนึ่งว่า คนเหล่านี้มีแนวโน้มจะ “บินสูง ตายเร็ว (fly high, die young) ได้แก่ ดังเหมือนพลุ ยามโด่งดังจะขึ้นไปเร็ว ยามตกต่ำจะลงเร็ว ผู้เขียนสังเกตการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคนหลายๆ คนพบว่า คนเรามีแนวโน้มจะพลาดพลั้งหลังประสบความสำเร็จ “ครั้งใหญ่ (big success) หรือที่คนไทยนิยมเรียกว่า “ทุกขลาภ” คือ ได้ลาภหรือได้ดีอะไรสักอย่าง(ไม่ใช่ “ลาบ”) หลังจากนั้นจะตามมาด้วยความทุกข์ เข้าทำนอง “บินสูงแล้วจึงตกต่ำ (fly high, fall down)”

คนที่ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วจึงควรระมัดระวัง และใช้ความรอบคอบเป็นพิเศษหลังประสบความสำเร็จ ถ้าได้ลาภลอยครั้งใหญ่ อย่าเพิ่งรีบใช้สตางค์ แบ่งมาทำบุญ เช่น บำรุงเลี้ยงดูพ่อแม่ ใส่บาตร ฯลฯ พอประมาณ ที่เหลือเก็บฝากธนาคารไว้จนหายเห่อสักเดือน สักปี หรือสักสิบปี ฯลฯ หายเห่อแล้วจึงพิจารณาใช้อย่างสำรวมระวัง ถ้ารีบใช้เงินทันทีอาจจะหมดตัว(จากเพื่อนกินที่หาง่ายทั้งหลาย) ทำนองเดียวกับคนที่ถูกหวยแล้วจนลงทั้งหลาย

ท่านผู้ตายเองก็เพิ่งประสบความสำเร็จหลายอย่าง (fly high) เช่น สอบตำรวจสัญญาบัตรได้ เพิ่งได้ลูกคนแรก ฯลฯ และตามมาด้วยความพลาดพลั้ง (fall down) อันเป็นธรรมดาของโลก ความหมายของ “โลก” ในคำบาลีหมายถึงมีอันจะต้องแตกดับ เสื่อมสลายไปเป็นธรรมดา ซึ่งมีลักษณะ “ขึ้นสูงลงต่ำ ตกต่ำแล้วขึ้นสูง” เป็นปกติคล้ายกับกราฟรูปคลื่น (sine curve)

คนที่ประสบความสำเร็จมากเป็นพิเศษจึงควรระมัดระวังตัวมากเป็นพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่าดื่มเหล้าในช่วงที่ประสบความสำเร็จ ตัวอย่างที่เราพบกันอยู่เสมอได้แก่ นิสิตนักศึกษาที่เลี้ยงฉลองรุ่นหลายรายมักจะตายไปก่อนวัยอันควร

อาจารย์แม็กซ์ พิตตเลอร์ อาจารย์ประจำโรงเรียนแพทย์เพนินซูลาร์ เมดิคอล สกูล มหาวิทยาลัยเอ็กซเทอร์ ลอนดอน สหราชอาณาจักร(หมู่เกาะอังกฤษ)ได้ทบทวนข้อมูลเกี่ยวกับยาแก้เมาค้างจาข้อมูลในอินเทอร์เน็ต และฐานข้อมูลทางการแพทย์ลงตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์สหราชอาณาจักร (BMJ / British Medical Journal) เดือนธันวาคม 2548

อาจารย์แม็กซ์รายงานว่า ยาแก้เมาค้างไม่ได้ผลเลยแม้แต่ขนานเดียว ทางที่ดีที่สุดคือ การไม่ดื่มเหล้า

ท่านผู้ตายเคยบอกบุญจากการบริจาคเลือด การสวดมนต์ การอบรมเจริญสมาธิ และการไปไหว้พระพุทธบาทสี่รอยให้ผู้เขียนได้อนุโมทนามาก่อน ขอท่านพึงได้รับส่วนแห่งบุญที่ผู้เขียนได้กระทำไว้ทั้งหมด ขอท่านพึงได้ไปสู่สุคติ ไปสู่ที่ที่จะได้ฟังธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พึงมีความเจริญในกุศลธรรมทุกประการจนถึงพระนิพพาน

ขอเรื่องนี้พึงเป็นอุทาหรณ์(ตัวอย่าง)สำหรับชนชั้นหลัง ขอให้ท่านผู้อ่าน "สาระสุขภาพ4u" ทั้งหลายอย่าได้ดื่มเหล้า อย่าได้ประมาท เมื่อบินสูง (fly high) แล้วอย่าเพิ่งประมาท ประมาทแล้วอาจจะตกต่ำ (fall down) พึงรีบเร่งขวนขวายศึกษาหาความรู้ สำรวมในการใช้ชีวิต ขอท่านที่บินสูงแล้วอย่าได้ตกต่ำ ขอท่านจงบินต่อไปให้สูงขึ้นต่อๆ ไป (fly high and higher) เทอญ...

แหล่งข้อมูล:

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บ้านสุขภาพความเห็น (0)