นิลเนตร์ 30

บันทึกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย

  เป็บบันทึกของวันที่ 23 ธันวาคม 2548  วันนี้ก็ทำรายการเสียงตามสายในตอนเช้าเช่นเคยค่ะ และหลังจากนั้นก็ทำบอร์ดวันคริสมาส ที่หน้าห้องโดยใช้กระดาษสีมาวาดรูปการ์ตูนและรูปดอกไม้หลาย ๆ แบบ บนกระดาษสีหลาย ๆ สี และตัดตามรูป จากนั้นใช้ดินสอเขียนข้อความลงบนแผ่นโฟมสีขาวและระบายสีด้วยสีน้ำโดยผสมสีเข้ม ๆ และทิ้งไว้จนแห้ง  จากนั้นนำกระดาษสีโดยใช้สีเดียวกัน 6 แผ่นมาติดรองพื้นบอร์ด  จากนั้นใช้มีดคัตเตอร์ตัดโฟมที่ทำไว้เป็นรูปตัวอักษรทีละตัวนำมาทากาวลาเท็กส์ และติดบนบอร์ดที่ติดกระดาษสีพื้นไว้ และนำรูปการ์ตูนและดอกไม้ที่เตรียมไว้มาติดตกแต้งรอบ ๆ และนำแผ่นความรู้ที่เกี่ยวกับวันคริสมาสมาติดตรงกลาง ก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยค่ะ และในตอนบ่าย ก็พิมพ์ชื่อคนสำคัญ ๆ และปริ้นท์ออกมาตัดแต่ละชื่อทากาวและนำติดหน้าซอง ส.ค.ส. เพื่อที่ทางโรงเรียนจะนำไปมอบในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ก็มีด้วยกันทั้งหมดเกือบ 100ชื่อ ด้วยกันทั้งสิ้นค่ะ สำหรับวันนี้ก็คงมีภาระเพียงเท่านี้นะคะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของนิลเนตร์ความเห็น (0)