แนะนำหนังสือ

แนะนำหนังสือ

                                      

                                                ปกหนังสือ

         หนังสือเล่มนี้ออกวางจำหน่ายวันที่ 1 ธ.ค.48   จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์สุขภาพใจ   จัดจำหน่ายโดยสายส่งสุขภาพใจ    ราคา 220 บาท   มีจำหน่ายที่ สคส. ราคา 200 บาท

วิจารณ์  พานิช
 21 ธ.ค.48

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)